Menu

Ruimte voor professionalisering leraar niet altijd benut

De ruimte voor leraren om te professionaliseren wordt lang niet door iedereen benut. Dit geldt nog het meest voor de leraren die het hardst aan hun kwaliteit moeten werken. Het leren van leraren heeft over het algemeen te weinig focus en is te weinig gericht op concrete doelen om het eigen onderwijs te verbeteren. Leraren ervaren wel voldoende ruimte om zelf initiatief te nemen voor hun eigen professionalisering, al vormen de werkdruk en het vrijmaken van tijd in de organisatie regelmatig een belemmering. Dat zijn de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek ‘Professionalisering als gerichte opgave, verkennend onderzoek naar het leren van leraren’.

Dit onderzoek, dat de Inspectie van het Onderwijs heeft verricht, heeft minister Bussemaker van OCW vrijdag 4 oktober aan de Tweede Kamer gestuurd.

Download de publicatie ‘Professionalisering als gerichte opgave, verkennend onderzoek naar het leren van leraren’.

Privacy en cookies. Lees meer.