Menu

Registers: internationale verkenning

CAOP Research heeft een onderzoek uitgevoerd specifiek gericht op de beroepsregisters die bestaan voor leraren en schoolleiders in het buitenland. Aanleiding hiervoor is de oprichting van een Nederlands register voor schoolleiders in het primair onderwijs. Veel informatie over de manier waarop het register in andere landen is ingevoerd en wat de ervaringen zijn met een verplicht register zijn leerzaam voor de huidige Nederlandse situatie. Aangezien de oprichting van een Nederlands schoolleidersregister nog in de beginfase zit, is het moeilijk om de informatie in dit rapport tegen een Nederlandse achtergrond af te zetten.

In een eerder onderzoek naar de bekwaamheidseisen van schoolleiders in internationaal perspectief zijn zes landen meegenomen in het onderzoek. Drie landen beschikken over een lerarenregister waar ook schoolleiders ingeschreven dienen te staan. Deze landen zijn Australië, Canada (Ontario) en Schotland. Deze drie landen zijn meegenomen in dit tweede onderzoek. Daarnaast zijn drie nieuwe landen toegevoegd die beschikken over een lerarenregister: Nieuw-Zeeland, Ierland en Wales.

In géén van bovengenoemde landen bestaat een register specifiek voor schoolleiders. Alleen in Australië worden gesprekken gevoerd over het oprichten van een vrijwillig register voor schoolleiders.

De reden waarom in de Angelsaksische landen alleen een register voor leraren bestaat (in de vorm van een Teaching Council, zie paragraaf 2.1), is omdat schoolleiders tevens leraar zijn. In deze landen wordt een schoolleider ‘head teacher’ genoemd. Als vereiste om schoolleider te worden dienen zij te beschikken over een lerarenkwalificatie en ervaring te hebben in lesgeven. Het is dus niet verwonderlijk dat schoolleiders ingeschreven dienen te staan in het lerarenregister.

Download  het artikel Registers voor leraren en schoolleiders in internationaal perspectief

Privacy en cookies. Lees meer.