Menu

Publicatie ‘In gesprek over professionalisering’

Continue professionalisering ligt ten grondslag aan goed onderwijs. Reflecteren op de eigen ontwikkeling is daarbij van belang, maar ook een goede gesprekscyclus draagt bij aan verdere professionalisering. Het Schoolleidersregister PO heeft de publicatie ‘In gesprek over professionalisering’ uitgebracht om schoolleiders en besturen te inspireren het gesprek aan te gaan en in gesprek te blijven. ‘In gesprek over professionalisering’ is een boekje met praktijkervaringen van schoolleiders en bestuurders, onderzoeken en tips voor de gesprekkencyclus.

Privacy en cookies. Lees meer.