Menu

Promotiebeurs in de praktijk

Het ministerie van OCW wil met de promotiebeurs het aantal gepromoveerde leraren voor de klas vergroten en de aansluiting tussen universiteiten en scholen versterken. Met de promotiebeurs kunnen leraren promotieonderzoek doen dat uiteindelijk moet resulteren in een proefschrift. Inmiddels zijn al zeventig leraren aan het promoveren met de promotiebeurs. Komend jaar kunnen daar nog eens negentig leraren bij komen.

Bekijk de folder ‘Promotiebeurs: een prachtkans om lesgeven en promoveren te combineren’, waarin een aantal leerkrachten uit verschillende onderwijssectoren vertelt over hun ervaringen met de promotiebeurs.

Privacy en cookies. Lees meer.