Menu

Professionaliseringsmiddelen overzichtelijk bij elkaar

Welke financiële middelen staan uw school ter beschikking voor de professionalisering van het onderwijspersoneel? Dat kunt u nu vinden in een duidelijk overzicht, opgesteld door het Arbeidsmarktplatform PO.

Kwaliteit

De afgelopen jaren hebben de politiek en de sector primair onderwijs veelvuldig aandacht besteed aan kwaliteitsverbetering. Dat heeft geresulteerd in een veelheid aan beleidsplannen (waaronder de beleidsagenda ‘Goed onderwijs voor elk kind’ en het manifest ‘In tien jaar naar de top’). Professionalisering op alle niveaus (leraar, schoolleider en bestuur) vraagt de komende jaren nog steeds aandacht.

Financiering en subsidies

Voor de professionalisering van zittend onderwijspersoneel in het primair onderwijs bestaan, in hoofdlijnen, twee financieringsmogelijkheden:

  • de algemene middelen die aan scholen beschikbaar worden gesteld;
  • de middelen waar onderwijspersoneel individueel aanspraak op kan maken.

Daarnaast biedt ook het Arbeidsmarktplatform PO zelf diverse subsidies aan.
Al die middelen vindt u in het overzicht.

Open het overzicht professionaliseringsmiddelen primair onderwijs.

Privacy en cookies. Lees meer.