Menu

Professionalisering in de praktijk

Uit onderzoek van de OESO in 35 verschillende landen blijkt dat professionalisering gericht op het uitwisselen van kennis over verschillende lesmethoden en ervaringen uit de praktijk uiteindelijk leidt tot betere kennisoverdracht in de klas.

Het rapport beschrijft dat professionalisering voor leerkrachten van groot belang is, maar dat het uit maakt welke soorten professionaliseringsactiviteiten worden ingezet. Het rapport onderscheidt drie soorten professionalisering: 1) Professionaliseringsactiviteiten van de vakinhoudelijke kennis; 2) Professionalisering gericht op pedagogische vaardigheden van de leerkrachten; 3) professionaliseringsactiviteiten die inzetten op het uitwisselen van kennis en ervaring over het curriculum. Deze laatste vorm blijkt leerkrachten beter in staat te stellen om een lesmethode in te zetten die past bij de situatie en bij de klas.

Momenteel ligt de focus van veel professionaliseringsactiviteiten op het uitwisselen van vakkennis. Het OESO-rapport High-Quality Teacher Professional Development and Classroom Teaching Practices gebruikt de TALIS 2013 database om te onderzoeken welke vormen van professionalisering leiden tot het kunnen toepassen van meer verschillende lesmethodes. Op basis van de TALIS database blijkt ook dat naarmate leerkrachten meer invloed hebben op de inhoud van de professionalisering, de effectiviteit van professionalisering wordt vergroot. Dit effect is ook zichtbaar bij het besteden van meer tijd aan professionaliseringactiviteiten. Een andere factor die bijdraagt aan de kwaliteit van professionalisering is het gebruik van actieve leerstrategie├źn.

Professionalisering

Wat zijn effectieve vormen van professionalisering voor leraren? Hoe kunnen masteropgeleide leerkrachten het beste bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs? Wat leren we van praktijkgericht onderwijsonderzoek? Zie voor meer informatie de publicaties over professionalisering in het Dossier Professionalisering op de website van het arbeidsmarktplatform.

Bron: lees het gehele rapport op de website van de OESO.

 

 

Privacy en cookies. Lees meer.