Menu

Professionalisering en inzetbaarheid van leerkrachten in het primair onderwijs

Op basis van gegevens van het Personeels- en Mobiliteitsonderzoek (PoMo) 2014, heeft het Arbeidsmarktplatform PO een infographic ontwikkeld over de professionalisering en inzetbaarheid van leerkrachten in het primair onderwijs. Maar liefst 70 procent van alle leerkrachten geeft in PoMo2014 een opleiding of training gevolgd. In PoMo2012 was dit nog 60,6 procent. Dat blijkt uit het Personeels- en Mobiliteitsonderzoek (PoMo), over de professionalisering en inzetbaarheid van leerkrachten in het primair onderwijs. Bekijk de infographic hieronder.

Bekijk de infographic in PDF
Bekijk infographics over andere thema’s
Lees de uitgebreide rapportage

Het Personeels- en Mobiliteitsonderzoek (PoMo) is een grootschalig uitgezette enquête onder medewerkers van de publieke sector, waaronder ook onderwijs. Medewerkers wordt gevraagd naar uiteenlopende aspecten van hun werk, zoals mobiliteit en inzetbaarheid, werkbeleving en gesprekken met leidinggevenden. Het PoMo wordt tweejaarlijks uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Privacy en cookies. Lees meer.