Menu

Professionaliseren met de thema’s van het Schoolleidersregister

Schoolleiders hebben een grote invloed op de ontwikkeling van de kwaliteit van het onderwijs. Door zich te blijven professionaliseren kunnen zij de uitdagingen van hun beroep nu en in de toekomst goed aan. Het Schoolleidersregister PO helpt schoolleiders hun professionalisering in kaart te brengen en transparant te maken. De cao voor het primair onderwijs verplicht schoolleiders om zich te registeren via het register. Het is de bedoeling dat schoolleiders zich iedere vier jaar herregisteren. In de tussentijd werken ze aan hun professionalisering.

De thema's

Schoolleiders kunnen zich verder professionaliseren aan de hand van zeven thema's die het Schoolleidersregister hen aanbiedt. Deze thema's zijn in nauwe samenwerking met schoolleiders in het afgelopen jaar tot stand gekomen. De thema's zijn:

  1. Persoonlijk leiderschap
  2. Regie en Strategie
  3. Kennis- en kwaliteitsontwikkeling
  4. In relatie staan tot de omgeving
  5. Omgaan met verschillen
  6. Leidinggeven aan verandering
  7. Toekomstgericht onderwijs

Aan de slag met de thema's

Per vier jaar kiezen schoolleiders drie thema's waarop zij zichzelf verder willen ontwikkelen. Minimaal eens per jaar houden zij de voortgang hiervan bij in het register. Het formele aanbod voor de thema's komt vanaf januari 2015 in het register te staan. Professionalisering aan de hand van de thema's kan door middel van een formele of informele route (in de dagelijkse praktijk). Informeel leren wordt beoordeeld door peer review of door een professionele beoordelaar.Voor informeel leren starten eind november 2014 pilots met de eerste drie thema's.

Meer informatie

Op de website van het Schoolleidersregister PO is een uitgebreide toelichting te vinden op de thema's en actuele activiteiten van het Schoolleidersregister.

Privacy en cookies. Lees meer.