Menu

Positieve evaluatie ‘Binden pas afgestudeerden (academische) Pabo’.

Afgestudeerden behouden

Via de stimuleringsregeling is per afgestudeerde Pabo-student € 3.000, - beschikbaar, bijvoorbeeld voor opleidingskosten of een stagevergoeding. Voorwaarde is wel dat de pas afgestudeerden een vervolgopleiding volgen op master of (post) HBO niveau (van maximaal 2 jaar) en stage lopen bij het schoolbestuur waarmee ze een stage-overeenkomst hebben gesloten. Het idee is om er zo voor te zorgen dat net afgestudeerden aan de (academische) pabo aan het primair onderwijs verbonden blijven en niet door een afnemende werkgelegenheid naar andere sectoren overstappen.

De opbrengsten

Begin schooljaar 2014 is de eerste tranche van de regeling geëvalueerd en de uitkomsten zijn positief. Voor de evaluatie zijn de studenten, mentoren en contactpersonen namens het schoolbestuur die gebruik hebben gemaakt van de regeling, bevraagd.

De meeste studenten zijn tevreden met de inspanningen van het schoolbestuur voor een (tijdelijke) functie in de regio na afloop van hun stage. Ruim de helft van de ondervraagde studenten heeft inmiddels een baan gevonden, deels dankzij inspanningen van het schoolbestuur. Driekwart van de studenten is ook positief over de stagebegeleiding en nagenoeg alle studenten zijn (zeer) positief over de regeling.  Naast de kans om een vervolgopleiding te volgen en tegelijkertijd stage te lopen op een school, heeft de stimuleringsregeling de studenten extra opbrengsten gebracht zoals meer vakkennis, een groei in de persoonlijke ontwikkeling en meer zelfvertrouwen.

Ook mentoren en contactpersonen namens het schoolbestuur zijn tevreden over de stimuleringsregeling vanwege bovengenoemde aspecten. Bovendien zien zij de aanwezigheid van de student als een verrijking voor de school en een win-win situatie.

Meer informatie

Download het evaluatie rapport
Lees meer

Privacy en cookies. Lees meer.