Menu

Positieve effecten academische opleidingsscholen

De samenwerking tussen een academische opleidingsschool en de school stimuleert de onderzoekende houding van leerkrachten en heeft een grote impact op de schoolontwikkeling. Wel zijn er grote verschillen tussen en binnen academische opleidingsscholen. Dit blijkt uit de studie ‘De waarde van de academische opleidingsschool’ uitgevoerd door Avans Hogeschool, Fontys en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

Momenteel zijn er 33 academische opleidingsscholen (AOS)  in Nederland, waarvan 16 in het primair onderwijs. In een AOS werken meerdere scholen samen met een lerarenopleiding. Een AOS combineert het opleiden van toekomstige leraren met het doen van praktijkonderzoek in de school.

Uit de studie blijkt dat de academische opleidingsscholen vooral praktijkonderzoek doen naar schoolontwikkeling en professionele ontwikkeling van leraren en studenten. Het praktijkonderzoek leidt vaak tot gedragsverandering bij leraren en stimuleert de professionele ontwikkeling van de school. Dat is vooral te danken aan de betrokkenheid van leraren en schoolleiding bij het onderzoek. Het stimuleert de onderzoekende houding van leerkrachten op de samenwerkende scholen. Daarnaast worden beleidsbeslissingen op de school beter onderbouwd.

De waarde van de academische opleidingsschool

Het kost volgens de coördinatoren van academische opleidingsscholen tijd voordat de samenwerking leidt tot een verandering in de cultuur van de school. Academische opleidingsscholen die langer bezig zijn, zeggen op termijn meer effect te zien. Leerkrachten kijken kritischer naar zichzelf en de schoolcultuur en proberen meer gezamenlijk te verbeteren. De studie wijst er overigens op dat de druk van het lesgeven het lastig maakt om tijd en keuzes te maken.

Professionalisering

Wat zijn effectieve vormen van professionalisering voor leraren en hoe kunnen masteropgeleide leerkrachten het beste bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs? Wat leren we van praktijkgericht onderwijsonderzoek? Hoe experimenteren schoolleiders met verschillende manieren van leiding geven aan schoolontwikkeling? Bekijk deze en andere onderwerpen op het gebied van professionalisering in het dossier Professionalisering op deze website.

Bron: lees het nieuwsbericht en download de studie op de website van de NRO.

Privacy en cookies. Lees meer.