Menu

Peer review in de praktijk

Het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs op alle niveaus is een van de speerpunten van het kabinet. Het ‘Actieplan Leraar 2020 – Een krachtig beroep’ bevat voorstellen om de professionaliteit van leraren en schoolorganisaties te verbeteren. Onderdeel hiervan is de ambitie dat in het jaar 2020 op alle Nederlandse scholen structureel gebruik wordt gemaakt van peer review. Het ministerie van OCW heeft daarom behoefte aan goede praktijkvoorbeelden van peer review in het po, vo en mbo.

Het rapport ‘Peer review in de praktijk’ is het resultaat van onderzoek onder scholen in het po, vo en mbo naar het gebruik van peer review onder leraren. Hiervoor zijn diepte-interviews uitgevoerd op scholen met verschillende vormen van peer review. Het rapport beoogt dient ter informatie en inspiratie van leraren en scholen om peer review te gaan toepassen.

Downloads

Privacy en cookies. Lees meer.