Menu

Opbrengsten in dialoog over ruimte voor meesterschap

Schoolleider Loes Peterse organiseerde samen met collega Mirelle Vermeulen, een collega-schoolleider van hetzelfde schoolbestuur KSU, een dialoogavond voor leraren, schoolleiders en bestuurders in de regio Utrecht. Door het gesprek te initiëren over ‘ruimte voor meesterschap’, hopen de twee initiatiefneemsters meer vertrouwen en ruimte voor leraren te creëren. ‘Leraren moeten zich gezien en gehoord voelen.’

‘Dat wil ik ook’, dacht Loes Peterse, schoolleider van Basisschool de Achtbaan in Utrecht, toen ze een dialoogavond van het Arbeidsmarktplatform PO bezocht in Amsterdam. ‘Samen met Mirelle wilde ik graag iets organiseren om leraren in hun kracht te zetten. Kinderen hebben veel profijt van leraren met zelfvertrouwen. Maar wat is er voor nodig om leraren dat vertrouwen te geven? Hoe kunnen we dat in de praktijk vormgeven?’

Dialoogavond

De twee schoolleiders gingen, met hulp van het Arbeidsmarktplatform PO, aan de slag met het organiseren van de dialoogavond. Ze nodigden leraren, schoolleiders, bestuurders en beleidsmakers uit voor een dialoogavond op 2 november in Utrecht. Naast drie plenaire sprekers was er veel ruimte voor dialoog met tafelgenoten, gestimuleerd door onder andere praatkaartjes, vragen en stellingen. ‘De centrale vraag was vooral hoe we zorgen dat leraren hun meesterschap kunnen verbeteren’, zegt Peterse. ‘De kernwoorden die daar uit kwamen waren: talent herkennen, ruimte krijgen, vertrouwen, de kans krijgen om te leren en dit in de praktijk te brengen en een podium krijgen om kennis te delen.’

De reacties waren volgens Peterse zeer positief. ‘Er kwamen ongeveer vijftig mensen en die waren erg betrokken. Ik kon zien dat het onderwerp hen raakte. Van mijn eigen school kwamen vijf leerkrachten die later vertelden dat ze vleugels hadden gekregen van de bijeenkomst. Ik heb ook gehoord dat mensen achteraf binnen hun eigen school over het onderwerp in gesprek zijn gegaan. De avond heeft dus echt zijn vruchten afgeworpen.’

Leraren centraal

Zelf probeert Peterse, samen met haar duo-schoolleider Kim de Mos, de leraren op haar school zoveel mogelijk centraal te zetten. ‘Ik vind het heel belangrijk dat wij vanuit de directie laten zien dat we vertrouwen hebben in onze meesters en juffen; dat we geloven in hun talent. Zij moeten zich gezien en gehoord voelen, weten dat ze van toegevoegde waarde zijn en het verschil kunnen maken. Dat betekent dat ik de tijd voor ze neem en gerichte feedback geef. Daarbij focus ik niet alleen op de dingen die niet goed gaan, maar juist ook op wat wel goed gaat.’ Daarnaast organiseert Peterse samen met haar duo-schoolleider veel teamactiviteiten, krijgen leraren de mogelijkheid om cursussen te volgen en wordt de opgedane kennis steevast gedeeld in het lerarenteam. ‘Dat leren van en met elkaar is heel belangrijk.’

Effect

De aanpak heeft effect, want de school waar Peterse werkt veranderde in een paar jaar van zwakke school in excellente school. ‘Dat hebben we gedaan door focus aan te brengen en keuzes te maken, maar ook door zichtbaar te maken wát we deden; bijvoorbeeld aan ouders’, aldus Peterse. 'Het verhaal van onze school moet overeenkomen met wat te zien en te beleven is in de dagelijkse praktijk'.

Na de positieve reacties op de dialoogbijeenkomst organiseren Peterse en Vermeulen een tweede avond op 8 februari. Dan staat centraal hoe leerkrachten samen duurzaam werken aan onderwijsontwikkeling.  ‘Wij zijn echt benieuwd wat er dan leeft binnen andere scholen’, zegt Peterse. ‘In elk geval blijven we weer dicht bij de lesgevende professionals. Hoe dichter bij de praktijk, hoe meer de deelnemers iets met het geleerde kunnen doen. Ik zou anderen, die een soortgelijke dialoogbijeenkomst willen organiseren, aanraden om het bottom-up te organiseren. Dan krijg je de mensen binnen die er echt wat voor henzelf uit willen halen.

Privacy en cookies. Lees meer.