Menu

Ontwikkelperspectieven en loopbanen voor leraren

Het is voor leraren van belang dat zij zich blijven ontwikkelen en loonbaanperspectief hebben. De Kritische Vrienden van de Lerarenagenda hebben nagedacht over drie scenario’s die dit mogelijk maken. Ze beschrijven dit in het advies ‘Ontwikkelperspectieven en loopbanen voor leraren’ dat ze medio november 2015 hebben aangeboden aan minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker. Het advies bepleit meer samenhang in taken, verantwoordelijkheden, competentieniveaus en financiële beloning binnen het onderwijs.

Bron: lees het advies op de website van de Lerarenagenda.

Privacy en cookies. Lees meer.