Menu

Onderwijsinspectie presenteert De Staat van het Onderwijs

Goede leraren, een hecht team en een sterke schoolleider dragen bij aan de kwaliteit van het onderwijs. Dit bevestigt de Inspectie van het Onderwijs in haar jaarlijkse Staat van het Onderwijs, gepresenteerd op 12 april 2017, 200 jaar na de eerste inspectierapportage. Steeds meer leerlingen zijn een diploma gaan behalen en het onderwijsniveau stijgt. Maar de afgelopen jaren ziet de Inspectie dat deze trend zich ombuigt, de onderwijsresultaten blijven stabiel of dalen licht. De Inspectie complimenteert scholen in het speciaal (basis)onderwijs, zij doen het opvallend stabiel goed.

Schoolprestaties

Ook al zijn de gemiddelde prestaties van scholen hoog, het aandeel leerlingen dat erg goed presteert neemt af. Dit is het sterkst zichtbaar bij rekenen. In 2016 daalde in het basisonderwijs het aandeel leerlingen dat de referentieniveaus rekenen beheerst. De Inspectie van het Onderwijs beschrijft dat Nederlandse leerlingen de gelukkigste kinderen ter wereld zijn, maar dat ze ook relatief minder gemotiveerd zijn om te leren. Daarmee gaan kansen verloren en blijft er potentieel talent onbenut. Het primair onderwijs heeft een grote invloed op de uiteindelijke schoolcarrière van leerlingen en speelt daarom een belangrijke rol bij het bieden van gelijke kansen in de samenleving.

Grote verschillen

Er zijn grote verschillen tussen de opleidingsniveaus van ouders, schrijft de Inspectie. Omdat dit van invloed is op de ontwikkelkansen van kinderen proberen scholen hier rekening mee te houden. De Inspectie ziet dit jaar wel al voorzichtige verbeteringen. Zo wordt bijvoorbeeld het schooladvies op de basisschool vaker bijgesteld.

Daarnaast ziet de Inspectie dat de verschillen tussen basisscholen groot zijn vergeleken met andere OESO-landen. Deze verschillen zijn van invloed op de onderwijsprestaties en het eindniveau van de leerlingen. Scholen waar leerlingen beter presteren hebben meer goede leerkrachten en betere lessen. Ook ziet de Inspectie dat teams hechter zijn en er goed wordt samengewerkt met school­leider en bestuurders. Hier ligt een belangrijk deel van de oplossing voor het verkleinen van de verschillen en het vergroten van de onderwijskwaliteit, aldus de Inspectie. De Inspectie wil daarom beter inzichtelijk maken wat verschillen tussen scholen zijn en wat de schoolprestaties zijn.

Vernieuwd toezicht

Door middel van vernieuwd toezicht wil de Inspectie van het Onderwijs scholen en schoolbesturen stimuleren om een kwaliteitscultuur te ontwikkelen, met systematisch inzicht en aandacht voor leerling-prestaties en personeelsontwikkeling. Scholen kunnen slimmer omgaan met de beschikbare informatie door deze te gebruiken om de lespraktijk te verbeteren. Daarnaast zouden scholen bewuster kunnen omgaan met onbewust spelende vooroordelen, om de kansen van de leerlingen te vergroten. Door bijvoorbeeld extra lesstof voor leerlingen met een (taal) achterstand aan te bieden en te focussen op concrete verbeterdoelen worden de prestaties beter. Kijk voor een overzicht van alle toezichtkaders op de website van de Onderwijsinspectie.

Bron: download het gehele rapport op de website van de Onderwijsinspectie.

Privacy en cookies. Lees meer.