Menu

Nieuwe beroepsstandaard voor schoolleiders

Onder de naam ‘Professionele schoolleiders’ heeft de Stichting Schoolleidersregister PO de nieuwe beroepsstandaard voor schoolleiders in het primair onderwijs gepubliceerd. De beroepsstandaard rust op een stevig wetenschappelijk fundament: met het hele werkveld is consensus bereikt over de inhoud.
In de beroepsstandaard wordt ingegaan op het competentieprofiel van schoolleiders, de bekwaamheidseisen en eisen aan verdere professionalisering. Hiervoor is gebruik gemaakt van de bestaande beroepsprofielen, die zijn bekeken in het licht van actuele ontwikkelingen en literatuur over effectief schoolleiderschap.

Bron: Stichting Schoolleidersregister PO (www.srpo.nl)

Download de nieuwe beroepsstandaard Professionele schoolleiders’

Privacy en cookies. Lees meer.