Menu

Nederland internationaal een sterke onderwijspositie

Op 9 september publiceerde de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) de nieuwste editie van Education at a Glance 2014 (EAG). In dit rapport staat een actuele vergelijking tussen de verschillende onderwijsstelsels van de meest welvarende landen ter wereld.

Uit het rapport blijkt dat Nederland internationaal gezien een sterke onderwijspositie inneemt.  Volgens de OESO is de Nederlandse bevolking internationaal gezien hoog opgeleid en behoort Nederland tot de landen met de hoogste vaardigheden.

De OESO belicht in het rapport uiteenlopende ontwikkelingen in het onderwijs, zoals de arbeidstijd, klassengrootte, het salaris en de professionalisering van leraren in verschillende landen. Hieronder een aantal conclusies op een rij.

Professionalisering

Nederlandse leraren nemen in vergelijking met buitenlandse collega’s veel deel aan ‘lichte’ professionaliseringsactiviteiten, 96 procent in het basisonderwijs en 92 procent van de leraren in het voortgezet onderwijs. Maar Nederlandse leraren volgen in vergelijking minder ‘zwaardere’ professionaliseringsactiviteiten, zoals een programma dat leidt naar een diploma of certificaat. Leren omgaan met nieuwe ICT-technologieën (15%) en het differentiëren in onderwijsaanbod (14%) zijn onderwerpen waar Nederlandse leraren het meeste behoefte aan hebben.

Klassengrootte

Uit de resultaten van 2014 blijkt dat in de landen die OESO onderzocht de gemiddelde klassengrootte in het basisonderwijs meer dan 21 leerlingen is. Maar in veel van deze landen is het leerlingenaantal groter. Ook in Nederland is de klassengrootte iets groter. Een positieve ontwikkeling is dat de klassengrootte in de OESO-landen tussen 2000 en 2012 is afgenomen. Ondanks dat de tevredenheid van leraren maar beperkt wordt bepaald door de klassengrootte, blijkt wel dat als het aandeel leerlingen met gedragsproblemen meer is dan 30 procent de werktevredenheid omlaag gaat bij leraren.

Jaarlijks onderzoek

De OESO vergelijkt in het gerenommeerde Education at a Glance jaarlijks de onderwijsstelsels van landen over de hele wereld. In 2014 is er speciale aandacht voor de vaardigheden van volwassenen en de professionalisering van leraren. Uitkomsten uit de recent verschenen internationale onderzoeken TALIS (Teaching and Learning International Survey), PIAAC (Programma for the International Assessment of Adult Competencies) en PISA (Programme for International Student Assessment) zijn meegenomen in het Education at a Glance 2014 rapport.

Privacy en cookies. Lees meer.