Menu

Nascholing à la Steve Jobs

Kennisnet interviewde Erik Verhulp van Onderwijs Voor een Nieuwe Tijd (O4NT) over de gevolgen van Steve Jobs scholen voor pabo’s en nascholing. O4NT is met vijf pabo’s in gesprek om te kijken wat er mogelijk is op het gebied van nascholing en de invulling hiervan. Erik Verhulp stelt voor hierbij om input van leerkrachten te vragen.

Op 21 augustus hebben de eerste ‘Steve Jobs scholen’ hun deuren officieel geopend. O4NT brengt met dit concept een nieuwe vorm van onderwijs in de praktijk en stelt hierbij vier uitgangspunten centraal; fysiek en virtueel, aandacht voor de vaardigheden van de 21e eeuw, individuele talentenontwikkeling en betrokkenheid. Het gebruik van de IPad is in dit concept cruciaal.

Een IPad is echter niet voldoende voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs. Een duidelijke onderwijsvisie en de deskundigheid van de leraar zijn onder andere ook essentieel voor het slagen van dit moderne onderwijsconcept. Met de komst van Steve Jobs scholen krijgt het onderwijs een andere invulling, waar ook andere deskundigheid van de leerkracht voor nodig is. Leerkrachten komen voor andere uitdagingen te staan en geven in een heel andere omgeving les dan gewend, of zoals geleerd op de pabo.  Dat vraagt om nascholing.

> Bekijk hier het interview van Kennisnet met Erik Verhulp

Privacy en cookies. Lees meer.