Menu

Meer autonomie van leraren komt de prestaties van de school ten goede

Het is belangrijk dat leerkrachten zich verbonden voelen met de school. Hierdoor zijn ze meer tevreden met hun baan en meer betrokken bij de doelen en waarden van de school. Human Resource Management (HRM) kan helpen dat te bewerkstelligen, door leerkrachten te helpen hun werk beter uit te voeren. Daarbij is ook de leiderschapsstijl van schoolleiders van invloed. Als die stijl is gericht op het vergroten van de professionele autonomie, dan vergroot dat ook het welbevinden van leraren en de effectiviteit en aanpassingsbereidheid van de school. Dit blijkt uit het onderzoek waarop Tessa Jansen 1 december 2016 promoveerde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Ervaring

Tevreden leerkrachten zijn meer bereid zich in te zetten voor de organisatie. De beleving van de leerkracht speelt daarbij een grote rol. Schoolleiders zouden er daarom op kunnen letten dat HRM-activiteiten zoals het vergroten van de autonomie niet alleen worden geïmplementeerd, maar dat ook wordt gecontroleerd of leerkrachten dit zo ervaren. Daarom is het van belang dat leerkrachten en schoolleiders elkaar spreken over de behoeften aan en ervaringen met het HRM-beleid binnen de context van de school.

HRM-activiteiten

Uit het onderzoek blijkt dat HRM sterk samenhangt met twee andere kwaliteitskenmerken van de school: effectiviteit en adaptiviteit. HRM-activiteiten die ervoor zorgen dat de leerkracht zijn werk beter kan uitvoeren, zoals training en scholing, dragen bij aan de mate waarin de school zich kan aanpassen en gestelde doelen haalt. Uit het promotieonderzoek blijkt echter dat HRM-activiteiten gericht op de beloning en beoordeling van leerkrachten geen invloed hebben op de aanpassingsbereidheid en effectiviteit van de school. Ook blijken de gemiddelde Cito-scores van de school niet te worden beïnvloed door het HRM-beleid.

Professionalisering

Wat zijn effectieve vormen van professionalisering voor leraren? Hoe kunnen leerkrachten het beste bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs? Wat leren we van praktijkgericht onderwijsonderzoek? Hoe kunnen schoolleiders experimenteren met verschillende manieren van leiding geven? Zie voor meer informatie en publicaties over professionalisering deze pagina van het arbeidsmarktplatform.

Bron: download het gehele onderzoek op de website van de NRO.

Privacy en cookies. Lees meer.