Menu

LOF voor de leraar: vraag voor 22 januari subsidie aan voor ontwikkeling!

Leraren van het primair en voortgezet onderwijs kunnen hun ideeën voor beter onderwijs kracht bijzetten met een aanvraag bij het LOF (Lerarenontwikkelfonds) voor subsidie en begeleiding. Als u dat voor 22 januari doet, kunt u vanaf april op de school en tijdens schooltijd aan de slag met uw idee. De praktijk laat zien dat het leraren energie geeft om zelf te kunnen werken aan vernieuwing.

Tijdens schooltijd

De LOF-subsidie is bedoeld voor een initiatief dat vernieuwend is voor uw eigen school. Voldoet de aanvraag aan de voorwaarden, dan krijgt u of het schoolteam ruimte om tijdens schooltijd te werken aan de ontwikkeling van de innovatie. Dat gebeurt met een subsidie van maximaal 75.000 euro om uren op school ‘vrij te kopen’. Verder bezoekt u drie leerbijeenkomsten met alle deelnemers. Ervaren leraren bieden daarnaast coaching in groepjes aan.

Op de website van het LOF vindt u informatie over de voorwaarden en de procedure voor de aanvraag. U kunt ook persoonlijke ondersteuning krijgen bij de formulering van een aanvraag, bijvoorbeeld van lerarencoaches. Verder is er een werkboek dat daar stapsgewijs bij helpt. Een jury van leraren beoordeelt de aanvragen.

Eigen ontwikkeling voorop

Het LOF richt zich op beter onderwijs door ruimte te creëren voor de ontwikkeling van leraren en schoolteams. Leraren die eerder meededen, ervaren meer werkplezier en energie om het beroep uit te blijven oefenen. Daarmee is een LOF-aanvraag ook een goed instrument voor scholen en besturen om hen te behouden voor het onderwijs.

Eerdere ideeën

Voorbeelden van eerdere initiatieven zijn bijvoorbeeld: doorlopende leerlijnen tussen po en vo, en vakoverstijgend werken met behulp van robotica. In het speciaal onderwijs werkt een leraar aan lesmethodes met zo min mogelijk geschreven taal. Via mbo-pioniers ging een deelnemer aan de slag om leerlingen met een laag niveau stapsgewijs ICT-vaardigheden te leren.

Hierna nog één kans

Na 22 januari is er dit schooljaar nog één kans om via het LOF tijd en ruimte te krijgen om een initiatief voor beter onderwijs uit te werken. Die laatste aanvraagperiode loopt van 23 januari tot en met 16 april 2019.

Meer informatie en contact

LOF is een project van, voor en door leraren dat wordt gesubsidieerd door het ministerie van OCW. Het project wordt in 2019 ondersteund door het CAOP. Voor vragen kunt u mailen naar lof@caop.nl.

Privacy en cookies. Lees meer.