Menu

Lerarenagenda 2013-2020: De leraar maakt het verschil

Op 4 oktober 2013 is de nieuwe ‘lerarenagenda 2013-2020: De leraar maakt het verschil’ gepresenteerd. De lerarenagenda geeft antwoord op vraagstukken rond de instroom van studenten in de lerarenopleiding, de kwaliteit van de opleiding van leraren en de kwaliteit van het huidige bestand van leraren.

In de kern beoogt de lerarenagenda in 2020 de volgende doelen te hebben bereikt:

  • lerarenopleidingen laten de beste studenten toe en werven tegelijk actief onder een bredere groep
  • de kwaliteit van de lerarenopleidingen is zo verbeterd dat alle startende leraren hun kennis op orde hebben en de basisvaardigheden beheersen
  • startende én ervaren leraren geven les in een moderne, professionele en lerende cultuur waarin zij elkaar aanspreken, hun kennis en vaardigheden blijven ontwikkelen en beschikken over aantrekkelijke carrièreperspectieven

Benodigde financiële investering

Op een aantal punten vraagt de lerarenagenda om extra inzet van middelen. Bijvoorbeeld waar het gaat over prioriteiten zoals het vergroten van het aantal masteropgeleide leraren en meer nascholing van leraren. In lijn met het Regeerakkoord is € 344 miljoen voor kwaliteitsverbetering in het primair en voortgezet onderwijs beschikbaar. Het is de intentie van de minister en staatssecretaris van OCW om een aanzienlijk deel van deze middelen in te zetten in het kader van deze lerarenagenda.

Daarnaast zijn er incidentele en structurele middelen beschikbaar om doelstellingen in deze agenda te ondersteunen. Financiering voor de doelstellingen uit deze lerarenagenda volgt, naast middelen binnen de reguliere bekostiging van scholen (lerarenbeurs, promotiebeurs, opleiden in de school, impuls leraren tekortvakken en regeling versterking samenwerking scholen en lerarenopleidingen).

Privacy en cookies. Lees meer.