Menu

LeerKRACHT is een aanpak om het onderwijs te verbeteren. De stichting LeerKRACHT is opgericht door adviesbureau McKinsey, dat internationaal onderzoek heeft gedaan naar onderwijskwaliteit. Uit dit onderzoek kwam een specifieke set van interventies naar voren die het meest effectief zijn om het onderwijs te verbeteren. Eén van die interventies is lesbezoek: leraren die bij elkaar in de klas meekijken.

Lesbezoeken zorgen ervoor dat leraren van elkaar leren en elkaar helpen met ontwikkelpunten. Het bij elkaar in de klas kijken zorgt voor:

  • Inspiratie: Observeren van manier van lesgeven en het effect daarvan op leerlingen. Bespreken van ervaringen.
  • Van elkaar leren: Geven en ontvangen van feedback. Samen nadenken hoe je je didactische en pedagogische vaardigheden kunt aanscherpen.
  • Eenduidigheid: Creëren van een gezamenlijke manier van werken op het gebied van inhoud en methodiek (bijv. identieke instructie spellingregels), houding en gedrag in de klas en vakoverstijgende aspecten.

Leraar24 heeft voorbeelden van deze lesbezoeken in een korte video vastgelegd.

Bekijk hier praktijkvoorbeelden van lesbezoeken.

Privacy en cookies. Lees meer.