Menu

LeerKRACHT in de klas

Onderlinge samenwerking tussen docenten is vaak lastig te organiseren, de meeste docenten zijn primair gericht op hun eigen klas. Deelname aan LeerKRACHT biedt de structuur om die onderlinge samenwerking een impuls te geven.

OBS De Komeet in Krommenie doet ervaring op met het programma van Stichting LeerKRACHT. Het gaat om een intensief programma dat leraren van elkaar laat leren en samen het onderwijs laat verbeteren, met hulp van de schoolleiding en het bestuur. Het Arbeidsmarktplatform PO ondersteunt de Stichting LeerKRACHT sinds 2014 met subsidie.

Het programma

In het LeerKRACHT-programma werken leraren en schoolleiding twee jaar intensief samen om het onderwijs op school naar eigen inzicht te verbeteren, iedere dag een beetje beter. In deze aanpak staan drie processen centraal:

  1. lesbezoek en feedbackgesprek;
  2. gezamenlijke lesvoorbereiding;
  3. gestructureerd kort overleg in kleine teams, bij een bord, om lesdoelen en verbeteracties te bespreken.

Werkdrukverlagend

Het programma kan helpen de werkdruk te verlagen, zo ervaren docenten van De Komeet. Zo wordt in de middenbouw nu elke week overlegd waardoor bestaande overleggen en vergaderingen minder nodig zijn en zaken sneller worden afgestemd. Het overleg is bovendien effectiever en inhoudelijker doordat de deelnemers duidelijke afspraken maken en op een vaste basis met elkaar bespreken hoe het gaat in de klas. Dat ervaren leerkrachten als heel prettig en als werkdrukverlagend.

Contact opnemen met de Komeet?

Dat kan via John van Bemmelen, directeur OBS De Komeet, directie@obsdekomeet.nl

Lees het hele praktijkvoorbeeld

Meer lezen over hoe de leraren in Krommenie aan de slag gingen met het LeerKracht-programma? Download dan het volledige praktijkvoorbeeld.

Privacy en cookies. Lees meer.