Menu

LeerKRACHT gezamenlijke lesvoorbereiding

LeerKRACHT is een aanpak om het onderwijs te verbeteren. De stichting LeerKRACHT is opgericht door adviesbureau McKinsey, dat internationaal onderzoek heeft gedaan naar onderwijskwaliteit. Uit dit onderzoek kwam een specifieke set van interventies naar voren die het meest effectief zijn om het onderwijs te verbeteren. Eén van die interventies is gezamenlijke lesvoorbereiding: leraren die samen (onderdelen van) lessen voorbereiden, samen oplossingen voor gesignaleerde ontwikkelpunten bedenken en elkaar helpen om lessen te verbeteren.

Gezamenlijke lesvoorbereiding levert het volgende op:

  • Inspiratie: Brainstormen over bestaande lesmethodes creëert nieuwe inspiratievolle ideeën. En het ontdekken van nieuwe lesvormen.
  • Van elkaar leren: Bewust samen nadenken over onderwijs. En delen van ervaringen en succesvolle methodes / materialen.
  • Eenduidigheid: Creëren van een gezamenlijke idee over wat een goede les is, wat effectieve lesmethodes zijn en hoe deze te borgen in de school.

Leraar24 heeft voorbeelden van deze gezamenlijke lesvoorbereiding in een korte video vastgelegd.

Bekijk hier praktijkvoorbeelden van gezamenlijke lesvoorbereiding.

Privacy en cookies. Lees meer.