Menu

Kwaliteit van schoolleiders kan nog beter

De Inspectie van het Onderwijs heeft de kwaliteit van schoolleiders in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs onderzocht.  In het onderzoek ‘De Kwaliteit van schoolleiders’ onderzocht de Inspectie  in totaal 157 schoolleiders en 152 besturen uit het basisonderwijs onderzocht. De Inspectie concludeert dat schoolleiders naar behoren functioneren maar dat het nog een stuk beter kan. Daarnaast blijkt er een verband tussen de kwaliteit van schoolleiders en de kwaliteit van de lessen. Een verbetering van de kwaliteit van schoolleiders heeft een positieve doorwerking in de klas.

De Inspectie keek ook naar de rol van besturen in relatie tot de kwaliteit van schoolleiders. Sterke en zwakke punten van schoolleiders lijken erg op de sterke en zwakke punten van besturen.  Een deel van de besturen voert geen functioneringsgesprek met de schoolleider en maken geen afspraken over professionalisering. Wanneer besturen de kwaliteit van schoolleiders beter bewaken dan functioneren schoolleiders beter, volgens de Onderwijsinspectie. Schoolbesturen laten nu nog veel mogelijkheden voor verbetering onbenut. De Inspectie denkt dat besturen via onderlinge visitatie en coaching op bestuurlijk niveau zichzelf en schoolleiders mogelijk kunnen verbeteren.

Lees het onderzoek De Kwaliteit van schoolleiders van de Inspectie van het Onderwijs 

Bron: www.onderwijsinspectie.nl

Privacy en cookies. Lees meer.