Menu

Kiezen voor duurzame groei

De kwaliteit versterken, van zowel leraren als schoolleiders en bestuurders, en lerarentekorten voorkomen. Dat zijn, voor het onderwijs, de hoofdthema’s in het advies van de onafhankelijke ambtelijke studiegroep Duurzame groei. De studiegroep heeft voor de volgende kabinetsperiode potentiële beleidsmaatregelen verkend die bijdragen aan duurzame welvaartsgroei.

Kwaliteit van leraren

Het voorstel om in te zetten op de kwaliteit van leraren komt neer op een intensiever startersprogramma, noodzakelijk om de begeleiding van beginnende leraren op het gewenste niveau te brengen. Bijvoorbeeld door coaching op basis van lesobservaties en met gerichte feedback.

Lerarentekorten voorkomen

De studiegroep waarschuwt voor een dreigende forse toename van onvervulde vacatures voor leraren in het basisonderwijs. Om kwantitatieve tekorten te voorkomen, adviseert zij de recent aangescherpte intrede-eisen bij de pabo’s om te vormen tot eisen die behaald moeten worden gedurende de opleiding, in combinatie met gerichte ondersteuningsprogramma’s voor studenten.

Carrièrestructuur

Het volgende advies richt zich zowel op de kwantiteit als de kwaliteit van leraren: verbeter de carrièrestructuur in het onderwijs en communiceer daar goed over. Bijvoorbeeld door specialisaties aan te bieden in de opleiding en in het beroep. Zo kan het onderwijs een aantrekkelijker beroepsperspectief bieden en onnodige uitval van beginnende leerkrachten voorkomen. Bovendien is de kwaliteit van het onderwijs er bij gebaat.

Kwaliteit van schoolleiders en bestuurders versterken

De studiegroep adviseert met de beroepsgroep af te spreken om beroepsstandaarden voor schoolleiders en bestuurders op te stellen of, indien al aanwezig, aan te scherpen en te concretiseren.
Ook schoolleiders hebben baat bij een inwerkprogramma, dat zou verplicht gesteld kunnen worden. Een pool van excellente bestuurders en schoolleiders kan worden ingezet om kwetsbare scholen, waar de kwaliteit onder druk staat, ondersteuning te bieden.

Vierslagleren: meervoudige kwaliteitsimpuls

Om het aantal beginnende leerkrachten te vergroten en ervaren leerkrachten verder op te leiden, voert het Arbeidsmarktplatform PO de regeling Vierslagleren uit. Met deze regeling, die een ervaren leerkracht koppelt aan een starter, krijgt de ervaren leerkracht ruimte om aan de eigen professionalisering te werken, terwijl de starter een werkplek vindt en praktijkervaring opdoet. Zowel de ervaren als de beginnende leerkracht werken op deze manier aan hun masterdiploma en dragen bij aan de verdere ontwikkeling van de school.

Bron: lees het gehele bericht op de website van de Rijksoverheid.

Privacy en cookies. Lees meer.