Menu

Invloed van klassengrootte op leeruitkomsten

CRELL heeft onderzoek gedaan naar de invloed van klassengrootte op leeruitkomsten. In het rapport stelt CRELL dat uit Europees vergelijkend onderzoek blijkt dat er geen duidelijk verband bestaat tussen klassengrootte en leeruitkomsten. Ook geven de onderzoekers aan dat er nog maar weinig professionele uitwisseling plaatsvindt tussen leraren uit de Europese lidstaten. CRELL is het onderzoekscentrum van de Europese Commissie dat onderzoek doet naar onderwijs en leven lang leren.

Voor het rapport download bijlage. Voor meer informatie over CRELL, bezoek hun website.

Privacy en cookies. Lees meer.