Menu

Instrumenten Onderwijscoöperatie

Om met bekwaamheidseisen te werken, heeft de Onderwijscoöperatie een aantal  instrumenten ontwikkeld. Voor de meeste instrumenten heeft u een login en wachtwoord nodig, deze kunt u aanvragen bij de Onderwijscoöperatie door naar de website van het betreffende instrument te gaan.

Checklist

Wilt u zonder in te loggen op een snelle manier een eerste indruk te krijgen van uw lerarenbekwaamheid? Gebruik dan de checklist. De checklist bevat enkele tientallen vragen. Na afloop verschijnen uw resultaten in een grafiek die u kunt printen. Let op: uw resultaten worden niet bewaard, zoals bij de andere instrumenten.

Quickscan

Sinds 2006 zijn leraren wettelijk verplicht aan zeven bekwaamheidseisen te voldoen. Ga naar de inlogpagina, vraag een wachtwoord aan en test uzelf met de Quickscan.  U hoeft de scan niet in één keer te doen, maar maak wel de competentie af waar u mee bezig bent; de Quickscan slaat uw antwoorden namelijk per competentie op.

Feedbackscan

De Feedbackscan telt 67 vragen. Heeft u die beantwoord, dan krijgt u zicht op het effect van uw handelen als leraar. Daarna kunt u leerlingen of collega’s uitnodigen de vragenlijst over u te laten invullen. U ziet dan hoe u uzelf ten opzichte van uw omgeving beoordeelt.

Lerarenportfolio

Met een Lerarenportfolio kunt u uw bekwaamheid laten zien. Tijdens het samenstellen van uw portfolio reflecteert u op uw functioneren, beroepsuitoefening, bekwaamheid en competenties. Een waardevolle bezigheid waarbij u bezig bent met uw eigen ontwikkeling.

Schoolscan

De Schoolscan is bedoeld voor het onderwijzend en leidinggevend personeel van de school. De scan laat u zien of de school waar u werkt een goede plek is om u verder te ontwikkelen.
De scan onderscheidt zes indicatoren voor de kwaliteit van het leren op de werkplek:

  • Sturing en ondersteuning
  • Cultuur en voorzieningen
  • Schoolbeleid op papier en in de werkelijkheid
  • Bezinning op wat we doen
  • Leren met en zonder begeleiding
  • Leren van leraren in opleiding

Kijk voor meer informatie op de website van de Onderwijscoöperatie

Privacy en cookies. Lees meer.