Menu

Het profiel van een buddy

Wat kan een invalkracht verwachten van een buddy? Hieronder staat een mogelijk profiel van een buddy als leidraad om te bevorderen een buddy daadwerkelijk bijdraagt aan de professionalisering van invallers als leerkracht. Het is ook goed om van te voren wederzijdse verwachtingen uit te spreken. De onderstaande lijst kan je hierbij helpen:  

 • De buddy is onafhankelijk en integer
 • Is enthousiast, geduldig en flexibel
 • Is een inspirator en heeft gevoel voor humor
 • Kan de rol van een vertrouwenspersoon vervullen
 • Durft initiatief te nemen
 • Kan goed samenwerken en feedback geven  
 • Heeft recente kennis van het onderwijsproces in het primair onderwijs
 • Is bereid om op jaarbasis minimaal 40 uur  te investeren in de invalkracht
 • Is voor een schooljaar op afroep beschikbaar om te sparren over;

  • Lesmethodiek
  • Wijze van orde houden
  • Praktische tips

 • Is bereid om een keer een lesbezoek te doen en feedback te geven
 • Is bereid om de invalkracht te helpen en te begeleiden met zijn professionaliseringsvragen
 • Maakt duidelijke afspraken met de invalkracht over wijze van inzet en contact.

Meer informatie

Meer weten over de ondersteuning aan invalkrachten? Of wil je iemand benaderen als buddy? Verstuur dan een e-card of lees eerst meer informatie.
 
Stuur de e-card “Word jij mijn buddy”
Lees meer informatie voor schoolleiders/schoolbestuurders
Lees meer informatie voor invallers

Privacy en cookies. Lees meer.