Menu

Het effect van nascholing op prestaties leerlingen

Nascholing van leerkrachten leidt tot betere leerling-prestaties. Vooral langdurige nascholing levert een hogere leerwinst op. De effecten van nascholing zijn groter in het primair onderwijs dan in het voortgezet onderwijs. Nascholingscursussen gericht op het vergroten van de pedagogische vaardigheden leveren meer leerwinst op dan nascholing gericht op inhoudelijke kennis. Dit blijkt uit een systematisch overzicht van bestaande literatuur op dit terrein door het Top Institute for Evidence Based Education Research (TIER).

Uit de inventarisatie van onderzoeksliteratuur naar de effecten van nascholing op de prestaties van leerlingen blijkt dat:

  • verschillende vormen van nascholing verschillende uitkomsten hebben. Nascholing gericht op het versterken van de pedagogische vaardigheden heeft met name een positief effect op de leesprestaties van leerlingen. Nascholing gericht op vergroten van de inhoudelijke vakkennis heeft met name een positief effect op de rekenprestaties van leerlingen;
  • ook de duur van de nascholing speelt een belangrijke rol in de effectiviteit van de nascholing. Uit de literatuur blijkt dat de intensiviteit van de nascholingsinterventie invloed heeft op de effectiviteit en leerprestaties.

Regionale verschillen

De auteurs vinden in de literatuur verder een groter effect bij nascholingscursussen voor leerkrachten in ontwikkelingslanden dan leerkrachten in ontwikkelde landen. Dit kan samenhangen met de mate waarin er nog verbeteringsruimte is, waarbij in ontwikkelingslanden meer ruimte voor verbetering is dan in ontwikkelde landen. Download de gehele (Engelstalige) publicatie van de website van TIER.

Professionalisering

Wat zijn effectieve vormen van professionalisering voor leraren? Hoe kunnen masteropgeleide leerkrachten het beste bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs? Wat leren we van praktijkgericht onderwijsonderzoek? Wat kan een regionaal buddynetwerk voor invallers betekenen? Bekijk deze en andere onderwerpen op de themapagina Professionalisering en op de pagina Wegwijs in de klas.

Bron: download het rapport op de website van het Top Institute for Evidence Based Education Research.

Privacy en cookies. Lees meer.