Menu

Herijking Het nieuwe voorstel Bekwaamheidseisen

In augustus 2006 is de Wet op de Beroepen in het onderwijs, de Wet BIO, van kracht geworden. Sinds die tijd zijn er bekwaamheidseisen voor leraren. In deze wet is geregeld dat die bekwaamheidseisen actueel gehouden moeten worden. Tenminste eens in de zes jaar zal de beroepsgroep van leraren daartoe een voorstel doen aan de Minister van OCW. Op 27 april 2012 heeft de Onderwijscoöperatie het nieuwe voorstel bekwaamheidseisen aangeboden aan (demissionair) staatssecretaris Halbe Zijlstra.

In de Onderwijscoöperatie werken alle grote beroepsverenigingen van leraren samen aan het ontwikkelen van de beroepskwaliteit en de versterking van de positie van de leraar. Het gezamenlijk definiëren van de bekwaamheid die nodig is om leraar te kunnen zijn, hoort daar bij. Bekwaamheid is immers het fundament waar kwaliteit op staat.

Downloads

Privacy en cookies. Lees meer.