Menu

Global Teacher Status Index

Er vinden veel internationaal vergelijkende studies naar onderwijs plaats, maar de Global Teacher Status Index is de eerste wereldwijde vergelijkende studie naar de status van leraren . De status van het lerarenberoep is belangrijk bij het aantrekken en behouden van leraren: om de beste studenten te interesseren voor het leraarschap is een hoge status ervan cruciaal. In dit onderzoek wordt gekeken naar de status van het lerarenberoep in vergelijking met andere beroepen, naar de hoogte van de lonen in relatie tot leerling prestaties, naar de invloed van vakbonden en naar de mate van vertrouwen in leraren en in het onderwijssysteem.

Resultaten
De status van leraren verschilt enorm per land. Over het algemeen heeft het lerarenberoep een middelmatige status. In China staat het leraarschap echter gelijk aan de functie van een arts. Er is geen duidelijke samenhang gevonden tussen de status van leraren gemeten in deze index en de leerresultaten van leerlingen. Uit eerder onderzoek blijkt dat dit verband er wel is tussen lerarensalarissen en leerresultaten. Wanneer het om de hoogte van deze salarissen gaat, vindt 59% van de respondenten dat dit afhankelijk moet zijn van de prestaties van de leerlingen. Ook dit percentage verschilt echter per land. Het vertrouwen in leraren is het grootst in Finland en Brazilië, maar het laagst in Israël, Japan, Egypte en Zuid-Korea. In Finland, Zwitserland en Singapore zijn de mensen het meest tevreden met de kwaliteit van hun onderwijssysteem, de landen Zuid-Korea, Egypte en Japan scoren hierin het laagst.

Nederland: de resultaten
In Nederland wordt het beroep van leraar hoger gewaardeerd dan in enig ander Europees land waarin de studie werd uitgevoerd, met uitzondering van Griekenland. Ook geven Nederlandse respondenten het eigen onderwijssysteem een redelijk hoog cijfer – hiermee eindigde het als vierde op de lijst met alleen Zwitserland, Finland en Singapore boven zich. De status van leraren wordt in ons land gezien als het meest vergelijkbaar met die van maatschappelijk werkers, zoals gebruikelijk in de meeste Europese landen. In tegenstelling tot andere landen hebben schoolhoofden in Nederland echter geen veel hogere status dan andere leraren.
Voor wat betreft de lonen: meer dan 60% van de Nederlanders is voor een prestatie gerelateerde beloning voor leraren. Bij de vraag wat een redelijk salaris voor een leraar zou zijn, kwam de gemiddelde schatting bij de Nederlanders goed overeen met de werkelijke salarissen die leraren krijgen. 27% van de respondenten vindt daarnaast dat de onderwijsbonden meer invloed zouden moeten hebben op de salarissen en de arbeidsvoorwaarden van leraren.

Privacy en cookies. Lees meer.