Menu

‘ERASMUS+’ NIEUW EUROPEES SUBSIDIEPROGRAMMA VOOR HET ONDERWIJS

De professionalisering van onderwijspersoneel is weer een belangrijk onderdeel van het nieuwe Europese subsidieprogramma Erasmus+. Eind juni 2013 is daar in Brussel overeenstemming over bereikt. Erasmus+, ‘The EU Programme for Education, Training, Youth and Sport’ zal gaan lopen van 2014 tot en met 2020 en er wordt in totaal 19 miljard euro voor uitgetrokken. De voornaamste doelstellingen van het programma zijn het verbeteren van vaardigheden en inzetbaarheid van mensen en daarnaast het moderniseren van onderwijssystemen.

Onder de vlag van het programma komen allerlei subsidies beschikbaar in drie programmalijnen:

1.    Mobiliteit (66% van het budget)
2.    Strategische partnerschappen voor innovatie en goede voorbeelden (26% van het budget)
3.    Beleidshervorming (5% van het budget).

Het onderwerp professionalisering is ondergebracht bij de eerste programmalijn ‘Mobiliteit’.

Mobiliteit en leren

De Europese Unie hecht veel waarde aan mobiliteit en leren in Europees en internationaal perspectief en biedt daarom (financiële) mogelijkheden voor uitwisseling, scholing, samenwerking en mobiliteit van, onder andere, onderwijsprofessionals. Was het programma voorheen alleen voor mobiliteit in Europees perspectief bedoeld, nu stimuleert Erasmus+ het leren in en van de hele wereld!

Meer informatie

Wilt u meer weten over het nieuwe subsidieprogramma? Kijk dan op de website van de Europese Commissie of  neem contact op met Sean Stevenson, adviseur Europese Zaken.

Privacy en cookies. Lees meer.