Menu

Eigen regie van belang voor effectieve professionalisering

Bijna alle leraren in het primair onderwijs nemen deel aan (vooral kortdurende) professionaliseringsactiviteiten. Het is belangrijk dat zij zelf de regie voeren over hun eigen professionalisering, zo blijkt uit onderzoek in opdracht van het Arbeidsmarktplatform PO.

Professionalisering is een gedeelde verantwoordelijkheid waarbij schoolleiders een cruciale rol spelen. Maar minstens zo relevant is dat leraren zelf het initiatief nemen en zeggenschap hebben over hun eigen professionalisering. Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van een enquête onder ruim 800 leraren uit het primair onderwijs.

Ontwerpsessie

Wilt u samen met experts en collega’s onderzoeken hoe u de aanbevelingen op uw school of in uw bestuur kunt vormgeven? Het Arbeidsmarktplatform PO organiseert nog voor de zomer een ontwerpsessie over dit onderwerp. Hebt u interesse? Mail dan uw contactgegevens naar Martine Maes: m.maes@caop.nl.

Lees meer >

Privacy en cookies. Lees meer.