Menu

Effectieve professionalisering van leraren in het Primair Onderwijs

In opdracht van het Arbeidsmarktplatform PO heeft MOOZ onderzoek gedaan naar de deelname van leraren aan professionaliseringsactiviteiten en de mate waarin leraren daar zelf de regie over kunnen voeren. Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van een enquête onder  ruim 800 leraren uit het primair onderwijs. Uit deze enquête blijkt dat bijna alle leraren in het primair onderwijs deelnemen aan professionaliseringsactiviteiten. In  de meeste gevallen gaat het om kortdurende activiteiten zoals een studiedag of een cursus/training. Het volgen van een opleiding of het bezoeken van een congres komt minder vaak voor, ook al geven leraren aan daar wel behoefte aan te hebben. Dat geldt ook voor vakinhoudelijke en didactische onderwerpen en ICT-vaardigheden gericht op het lesgeven. Cruciaal is hierbij de focus op de dagelijkse praktijk van het lesgeven.

Zelf regie voeren

Professionalisering is een gedeelde verantwoordelijkheid waarbij schoolleiders een cruciale rol spelen. Maar minstens zo relevant is dat leraren zelf het initiatief nemen tot- en zeggenschap hebben over hun eigen professionalisering. Verder is het erg van belang dat zij zelf de regie voeren over hun eigen professionalisering, blijkt uit het onderzoek.

Download het onderzoek.

Privacy en cookies. Lees meer.