Menu

Jaarrapportage professionalisering en professionele ruimte

Om goed te kunnen inspelen op de arbeidsmarkt in het primair onderwijs is een continue monitoring van de onderwijsarbeidsmarkt noodzakelijk. Een van de manieren is om jaarrapportages te maken over relevante thema’s waarin de laatste ontwikkelingen zijn beschreven. De eerste jaarrapportage gaat over het thema ‘professionalisering en professionele ruimte’.

Kwaliteit van schoolbesturen, schoolleiders en leerkrachten

De kwaliteit van het onderwijs staat of valt met de kwaliteit van docenten, schoolleiders en bestuurders en met de mate waarin zij die goed kunnen inzetten. Daarom is in deze jaarrapportage gekeken naar de professionalisering en professionele ruimte van schoolbesturen, schoolleiders en leerkrachten. Om die verder te stimuleren, zijn door het onderwijsveld en de overheid de nodige initiatieven genomen. Soms is nog een lange weg te gaan, soms verloopt deze ontwikkeling voorspoedig. Zo bereikt het aantal inschrijvingen in het Lerarenregister nog niet het gewenste percentage. Leerkrachten maken daarnaast graag gebruik van de Promotiebeurs en de Lerarenbeurs om zich verder te professionaliseren.

In ontwikkeling

Het thema ‘professionele ruimte’ is in het primair onderwijs volop in ontwikkeling. De scholen zelf zijn daar verschillend mee bezig. Sommige geven er zelf invulling aan en soms met behulp van speciale programma’s zoals Onderwijs Pioniers en Leerkracht aan Zet. Andere scholen zijn bezig met het begrip te definiëren en met de praktische invulling ervan binnen de schoolorganisatie. Voor het effectief gebruik kunnen maken van professionele ruimte is het belangrijk dat de initiatieven aansluiten op ontwikkelingen en activiteiten binnen de school. Ook moeten de hoofdrolspelers daarin ondersteuning krijgen. Leraren, schoolleiders en besturen spelen hierbij een essentiële rol in het vormgeven van de professionele ruimte.

Meer lezen

In de jaarrapportage leest u meer over de begrippen ‘professionalisering’ en ‘professionele ruimte’ en over samenhangende ontwikkelingen op het gebied van het Leraren- en Schoolleidersregister PO, de functiemix en passend onderwijs.

Privacy en cookies. Lees meer.