Menu

‘Een master is nodig in Passend Onderwijs’

Elma Jense, schoolleider van basisschool ’t Reigersbos, is groot voorstander van het behalen van een master door leerkrachten. De leraar zelf én het onderwijs van de hele school worden naar een hoger niveau getild.

‘Het beroep van een leerkracht is een heel complex beroep geworden,’ zegt Elma Jense. Ze ziet op haar school dat leerkrachten veel meer kennis nodig hebben dan nu op de pabo aangeboden wordt. ‘Kinderen komen in groep 1 al binnen met zeer uiteenlopende niveaus en die verschillen worden ook niet kleiner. Het is daarom belangrijk dat je dat al in groep 1 kunt signaleren.’

Master voor het passend onderwijs

‘Voor het passend onderwijs moeten we heel wat in huis hebben,’ zegt Jense. ‘We hebben kennis nodig over stoornissen als autisme, dyslexie, dyscalculie en leer- en ontwikkelingsproblemen.’ Er wordt dus steeds meer van leraren gevraagd en er is steeds meer kennis nodig om iedere leerling een passend onderwijs te bieden. ‘Alle kinderen vinden leren leuk,’ voegt Jense toe. ‘Als het maar past.’

Om op de veranderende wereld in te kunnen spelen is het volgens Jense van belang dat leerkrachten veel kennis op blijven doen: ‘Ik vind het belangrijk dat docenten onderzoeksmatig kunnen denken en daardoor op basis van kennis feitelijkheden en aannames kunnen onderscheiden. Op een goede masteropleiding leer je onderzoek doen en krijg je een helikopterview. Je leert om niet ad hoc een beslissing te maken, maar situaties meteen goed en doordacht aan te pakken.’

Hoger niveau

Op basisschool ’t Reigersbos heeft meer dan de helft van de leerkrachten een master of is hier mee bezig. En dit werpt zijn vruchten af. Iedereen die een master volgt, sluit de opleiding af met een onderzoek. Dit onderzoek wordt uitgevoerd op de eigen school. Bij ’t Reigersbos  presenteert de masterstudent het onderzoek aan het hele team. Zo kunnen de aanbevelingen onderdeel worden van het te ontwikkelen beleid en deel worden van de praktijk. 

‘De leerkrachten nemen kennis mee naar school die eigenlijk nog maar net in opkomst is,’ vertelt Jense. Een van haar docenten deed een aantal jaar geleden onderzoek naar rekenen. Ze ging aan de slag met opbrengstgericht werken door rekendoelen en verwachtingen te benoemen. ‘We zagen dat de resultaten hierdoor omhoog gingen. Iedere dag doelen benoemen was toen net in opkomst. Inmiddels is deze methodiek verwerkt in alle methodes voor het rekenonderwijs.’

Ruimte door VierSlagLeren

In september starten de eerste leraren op ’t Reigersbos aan hun master via het VierSlagLeren project. ‘Dit geeft veel meer ruimte,’ zegt Jense. Voorheen was het lastig om de leraren goed vrij te kunnen roosteren. ‘Maar ik wilde het wel faciliteren. En dat legde altijd een druk op de organisatie.’ Door VierSlagLeren komt er nu wat meer ruimte. ‘De ervaren leerkracht kan nu nog een iets breder onderzoek doen binnen de school.’

De school begint volgend jaar in groep 3 met een hele nieuwe leesmethode in combinatie met een specifieke methodiek voor spelling. De leerkracht die in september aan haar master begint zal hier onderzoek naar gaan doen. ‘Ze geeft zelf les aan groep 3 en kan in deze groep dus sowieso onderzoek doen,’ zegt Jense. ‘Op de dag dat ze de andere docent begeleidt, kan ze nu ook onderzoek doen in de andere groep 3. Zo kan ze in beide groepen nauwgezet volgen wat de effecten zijn van het starten met de nieuwe leesmethode en spellingsmethodiek.’

Master voor iedereen?

‘Niet iedereen hoeft een master te volgen hoor,’ zegt Jense. ‘Ik denk ook dat je andere talenten en kwaliteiten nodig hebt in de school.’ Leerkrachten met veel ervaring kunnen volgens de schoolleider vaak een hele goede praktische vormgeving aan de onderzoeken geven. ‘Door de presentaties ontwikkelt hun kennis net zo hard mee. Zij zetten de theorie meteen in de realiteit in en dat is  absoluut een hele waardevolle aanvulling.’

Privacy en cookies. Lees meer.