Menu

Een eigen academie

Het onderling uitwisselen van praktijkervaring en kennis onder leerkrachten, levert een belangrijke bijdrage aan de professionalisering van de leerkracht en aan het creëren van lerende scholen. Om die reden hebben verschillende schoolbesturen een eigen academie of instituut voor bijscholing of opleiding. Lucas Onderwijs in Den Haag en Alberdingk Thijm in Hilversum zijn voorbeelden van scholen die hun leerkrachten scherp houden met workshops, masteropleidingen en leernetwerken.

De PO-Raad publiceert deze maand in het digitale tijdschrift ‘Podium’ het artikel ‘Een eigen academie’, waarin in wordt gegaan op bovenstaande professionaliseringsactiviteiten en waarin onderwijspersoneel hun ervaringen delen.

Lees het artikel ‘Een eigen academie’, op p. 18-22 van Podium >

Privacy en cookies. Lees meer.