Menu

Een beroepsbeeld voor de leraar

Wat zijn de ontwikkelingsmogelijkheden in het beroep van leraar?  Daar is nog  te weinig over bekend. Meer aandacht voor carrière en scholing versterkt het onderwijs en maakt het beroep aantrekkelijker, blijkt uit de publicatie ‘Een beroepsbeeld voor de leraar’. De publicatie is gebaseerd op gezamenlijke ontwerpsessies van schoolbesturen, lerarenopleidingen en het ministerie van OCW over doorlopende leer- en ontwikkellijnen voor leraren.

Een beroepsbeeld met meer aandacht voor ontwikkeling

Het beroep van leraar is prachtig, belangrijk, maar ook complex. Een beroep waarin leraren zich kunnen blijven vernieuwen en ontwikkelen. Doordat die ontwikkelingsmogelijkheden echter niet goed zichtbaar zijn, ontbreekt voor veel (toekomstige) leraren een inspirerend en uitdagend ontwikkelperspectief. Leraren, schoolleiders en lerarenopleiders hebben behoefte aan een beroepsbeeld waarin meer aandacht is voor loopbaanmogelijkheden en scholing. Dat kan handvatten bieden voor ontwikkeling in de praktijk. Verder draagt een beroepsbeeld bij aan een breed gedragen en gedeelde visie op het beroep. Dat is de boodschap in de publicatie ‘Een beroepsbeeld voor de leraar: over ontwikkelrichtingen en groei van leraren in het onderwijs’.

Startpunt voor dialoog

Het doel van de publicatie is om de dialoog op gang te brengen over ontwikkeling en perspectief in het leraarschap. De auteurs schetsen een ‘beroepsbeeld’ dat bestaat uit vier domeinen:

  • Het ondersteunen van het leren van leerlingen
  • Het ontwikkelen van onderwijs
  • Het organiseren van onderwijs
  • Het ondersteunen van het leren van collega’s

Op welke manieren kunnen leerkrachten zich ontwikkelen?

Leerkrachten  zijn vaak het meest gericht op het eerste domein: de ontwikkeling van leerlingen. Door die rol  te combineren met een rol in de drie andere domeinen richt de leerkracht zich ook actief op zijn eigen ontwikkeling.  Op deze manier ontwikkelen leerkrachten zich in de breedte. Maar ook ontwikkeling in de diepte is mogelijk: van een leraar in opleiding kan iemand zich ontwikkelen naar een startende leraar, naar een ervaren leraar, en uiteindelijk naar meesterschap.

Handvatten voor op elk niveau

Tijdens hun loopbaan werken leraren dus aan hun eigen ontwikkeling. Dit vereist overleg op school-, bestuurs- en landelijk niveau. Voor alle niveaus geeft deze publicatie praktische handvatten om de ontwikkeling van leraren te stimuleren en te garanderen. Zo kan de sector gezamenlijk stappen  zetten om het lerarenberoep te verrijken en aantrekkelijker te maken.

Dossier Professionalisering Arbeidsmarktplatform PO

Wat zijn effectieve vormen van professionalisering voor leraren? Hoe kunnen leerkrachten het beste bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs? Bekijk deze en andere onderwerpen op de Dossier-pagina Professionalisering.

Bron: Download de volledige publicatie op de website Een beroepsbeeld voor de leraar.

Privacy en cookies. Lees meer.