Menu

Ambities waarmaken via Vernieuwend Leiderschap

Dit schooljaar werken 22 schoolleiders via het programma Vernieuwend Leiderschap aan concrete vernieuwingen op hun eigen school en ontwikkelen ze zichzelf als schoolleider. Schoolleiders staan aan de basis van de slagkracht van leraren, de innovatie en ontwikkeling van de organisatie en uiteindelijk de kwaliteit van het onderwijs voor leerlingen. Het programma is gestart in september 2014 en duurt één schooljaar. De deelnemers zijn door een vijfkoppige jury geselecteerd op basis van een filmpje waarin ze hun motivatie uitlegden.

Activiteiten

Schoolleiders gaan onder andere aan de slag met een zelfbedacht initiatief om innovatie op hun eigen school in gang te zetten. Verder doen de schoolleiders mee aan vier zogenaamde ‘labs’ (gezamenlijke leerbijeenkomsten), maken ze tussentijdse opdrachten, krijgen ze een persoonlijke coach en ontvangen een bijdrage voor de uitvoering van hun eigen innovatieproject.

“Ik ben blij met het open karakter van dit programma. Zo is er veel ruimte voor onze leervragen en voor reflectie en sparren met mijn collega-schoolleiders.”
(Quote deelnemer vernieuwend leiderschap).

Leervragen

Tijdens het programma komen de volgende leerpunten aan bod:

 • Hoe kan je persoonlijk en professioneel (verder) groeien als sterke en vernieuwende schoolleider?
 • Hoe kun je reflecteren op je eigen handelen en je eigen (onbewuste) aannames onderzoeken?•    Hoe stimuleer je innovatie van binnenuit, samen met je team?
 • Op welke manier geef je leiding aan een organisatie die zichzelf vernieuwt? Wat is jouw rol en hoe vergroot je de impact van je handelen?
 • Hoe zorg je ervoor dat de schoolorganisatie blijft experimenteren?
 • Hoe deel je praktijkvoorbeelden van vernieuwing tot ver buiten de schoolmuren en maak je de school onderdeel van innovatieve en vernieuwende netwerken?

Rode draad in al deze activiteiten zijn de vier leersporen:

 1. Ik als (vernieuwende) schoolleider;
 2. Wij als (vernieuwende) school;
 3. Wij als (vernieuwende) schoolleiders;
 4. Mijn concrete initiatief tot vernieuwing.

Opbrengsten

Na afloop hebben de deelnemende schoolleiders:

 • inzicht in verschillende strategieën, tools en principes voor leren en innoveren;
 • visie op het vernieuwend vermogen van de eigen school;
 • het eigen vermogen ontwikkeld om leiding te geven aan vernieuwing;
 • een concreet initiatief  in de eigen school gestart;
 • een netwerk van vernieuwende schoolleiders gevormd  dat ook na het programma actief blijft.

Tijdens een verassende slotbijeenkomst delen de schoolleiders hun ervaringen en innovatieproject met een breder publiek. Hoe? Dat mogen ze helemaal zelf weten.

Meer informatie

Meer informatie over Vernieuwend schoolleiderschap? Bel dan met Martine Maes van het Arbeidsmarktplatform PO via 06-10074170.
Kennisland ondersteunt het Arbeidsmarktplatform PO in de ontwikkeling en de uitvoering van het programma.

Privacy en cookies. Lees meer.