Menu

Een ander perspectief op professionele ruimte

‘Het beleid dat de positie van de leraar moet versterken, richt zich te veel op de individuele
leraar en er is een neiging om te veel van bovenaf op te leggen.’ Om de leraar meer zeggenschap
is het nodig dat de samenwerking in en met lerarenteams verbetert. Dit stelt de Onderwijsraad in het advies ‘Een ander perspectief op professionele ruimte in het onderwijs’.

Kijk breder naar professionele ruimte

De raad pleit voor een bredere kijk op professionele ruimte: het gaat niet alleen om het versterken van individuele kennis en vaardigheden van de leraar, maar ook om het verbeteren van de condities waaronder leraren werken. Op dit moment richt het beleid rondom professionalisering zich volgens de raad nog te eenzijdig op het ontwikkelen van competenties van leraren door middel van scholing.

Het advies is daarom de professional en het team centraal te stellen en beter samen te werken in de lerarenteams. Bijvoorbeeld door als leraar gezamenlijk knelpunten in de klas te bespreken, elkaars lessen te observeren of feedback aan een expert te vragen.

Wie doet wat

Het bevorderen van een betere samenwerking vraagt volgens de raad om een actievere rol van directeuren, teamleiders en leraren zelf. De raad adviseert verder een ondersteunende en stimulerende rol van de overheid. Tot slot vraagt beter samenwerken in teams om specifieke kennis en vaardigheden waaraan de lerarenopleidingen meer aandacht kunnen besteden. Schoolbesturen hebben volgens de raad een sleutelrol: zij kunnen zorgen dat leraren de tijd krijgen om beter samen te werken al team.

Ruimte voor Meesterschap

Het Arbeidsmarktplatform organiseert verschillende activiteiten om te stimuleren dat teams op scholen samen werken aan de ontwikkeling van school. Zo vindt er op 2 november de bijeenkomst Ruimte voor meesterschap, leerkracht met vleugels’ plaats. Onderwijsprofessionals zoals schoolbestuurders, schoolleiders en leraren gaan in gesprek over op welke manier leerkrachten vat kunnen krijgen op hun eigen ‘meesterschap’ en welke rol andere teamleden zoals de schoolleiders en bestuurders daarbij hebben.

Meer weten over samenwerken aan beter onderwijs? Kijk ook eens bij de opbrengsten van de debatten Samen leiding geven aan schoolontwikkeling.

Bron: download de gehele publicatie op de website van de Onderwijsraad.

Privacy en cookies. Lees meer.