Menu

EduHackathon – Hack het onderwijs

Op 22 en 23 maart 2019 werd in NijmegenRotterdam en Zwolle een EduHackathon georganiseerd. Teams gingen aan de slag om te werken aan innovatieve, concrete oplossingen voor uitdagingen en vragen die er liggen in het onderwijs. Het arbeidsmarktplatform PO sloot op 23 maart aan de bij de Eduhackathon in Rotterdam. Bijna honderd deelnemers met verschillende achtergronden aan de slag met de vraag: ‘hoe organiseren we het beste onderwijs voor Rotterdam?’

De EduHackathon is met en voor professionals uit primair, voortgezet, middelbaar onderwijs en bedrijfsleven, ouders, studenten, en leerlingen. In Rotterdam zijn er afgevaardigden van Rotterdamse schoolbesturen die een of meer ideeën na afloop willen adopteren. De gemeente ondersteunt het evenement en zegt financiële middelen toe voor goede initiatieven.

‘Met deze EduHackathon proberen we mensen uit verschillende disciplines en uit verschillende lagen van het onderwijs met elkaar te verbinden’, vertelt Jakolien Kraeima van RVKO en lid van de organisatie. ‘Als we het gezamenlijk aanpakken moet het lukken om tot plannen te komen die we, bij wijze van spreken, maandag al kunnen toepassen. Hoe concreter het plan, hoe groter de kans dat het wordt uitgevoerd.’

De deelnemende teams konden die dag gebruik maken van de expertise uit het veld: inspecteurs van de onderwijsinspectie, onderwijsonderzoekers en adviseurs. Bij knelpunten over de thema’s arbeidsmarkt en cao-zaken voor het primair onderwijs sloot een regioadviseur van het Arbeidsmarktplatform PO aan.

Hacks
Veel van de bedachte oplossingen hadden dezelfde strekking: meer tijd, ruimte en regie voor de leerkracht/docent. Een paar ideeën betreffen de leerlingen: oplossingen om de creativiteit van leerlingen te behouden, ze gemotiveerd te houden en ze te betrekken bij hun eigen leerproces. Nog meer ideeën gaan over de leraren:

  • Minimaal één uur per week vrije ontwikkeltijd voor docenten: ‘Heilige uurtjes’, waarin docenten kunnen werken aan hun eigen ontwikkeling of aan de ontwikkeling van beter onderwijs
  • Een out of the box-box, waarmee wordt gezorgd dat initiatieven van leraren serieus worden genomen en een plek krijgen in het onderwijs
  • De volledige regie van een onderwijsinstelling bij de leraren leggen, inclusief zeggenschap over het budget

De EduHackathons zijn een initiatief van MeetUp010 voor meer informatie kun je terecht op de blog Hackathon Rotterdam of het Rotterdams onderwijs magazine. Tijdens de EduHackathon010 werd de nieuwe campagne Rotterdam +R gepresenteerd. Kijk voor meer informatie over deze campagne op de website van Onderwijs010.

Voor vragen over de mogelijkheden voor jouw bestuur of school kun je terecht bij ons kennisloket of onze regioadviseurs.

Privacy en cookies. Lees meer.