Menu

Doorgroeien in de praktijk en wegwijs in de klas

U herkent het vast wel: plotseling is een leerkracht ziek. Als schoolbestuurder of schoolleider moet u er dan snel voor zorgen dat er  iemand anders voor de klas staat. U regelt dan een invalkracht. Biedt u de mogelijkheid aan invalkrachten om te werken aan hun professie en zo de kwaliteit  te bevorderen? Wat kunt u doen? Bekijk de animatie en gebruik de onderstaande checklist om de invaller snel wegwijs te maken in de klas.

Wegwijs maken in de klas

Er is nu een checklist ‘Een warm welkom’ beschikbaar die helpt invalkrachten snel wegwijs te maken. Wie is het aanspreekpunt, welke lessen staan er op het programma vandaag? U kunt het allemaal naar eigen inzicht kwijt op de checklist. Zo voelt de invalkracht zich hopelijk ook sneller thuis en gaat goed voorbereid van start met de invalklus.

Hoe gebruikt u de checklist?

Op de checklist kunt u informatie kwijt die voor een invalkracht handig is om meteen te weten en direct bij de hand te hebben. Achterliggende informatie kunt u bijvoorbeeld in een map kwijt. De checklist is een Word-document met vaste onderwerpen en velden (‘optioneel’)die u naar eigen wens kunt aanpassen. Ook kunt u uw eigen logo toevoegen. Als u de checklist vooraf toestuurt aan de invalkracht dan start deze voorbereid de invaldag.

Download de checklist

Doorsturen naar anderen

Wilt u bij uw schoolleiders of anderen de checklist onder de aandacht brengen? Verzend dan een e-card.

Buddy gezocht

Omdat invalkrachten niet in een vast team werken kunnen ze vaak niet bij één persoon terecht met vragen die te maken hebben met  hun eigen professionalisering. Denk bijvoorbeeld aan vragen over feedback op de aanpak in de les, of praktische informatie over het gebruik van een methodiek. Een ‘buddy’, iemand die al langer in het po werkzaam is, kan hierbij helpen. Bijvoorbeeld als (gepensioneerd)  leerkracht, internbegeleider, schoolleider of pabo-docent.

Zelf buddy worden?

Hebt u belangstelling om zelf een buddy te worden? Lees dan het mogelijke profiel van een buddy eens door en maak kenbaar bij invalkrachten in uw organisatie dat u buddy zou willen zijn? Het mes snijdt hierbij aan twee kanten. Naast dat u een invalkracht verder helpt:

  • Kunt u de intervisie met de invalkracht ook gebruiken voor uw eigen ontwikkeling.
  • Kan de invalkracht u stimuleren om stil te staan bij uw eigen manier van onderwijs geven en/of het delen va  de laatste ontwikkelingen en vernieuwingen.

Speciaal voor invalkrachten is er een e-card gemaakt waarmee zij  zelf iemand kunnen uitnodigen hun buddy te worden. Wilt u uw invallers stimuleren om zelf een buddy te zoeken dan kunt u deze e-card ook toesturen aan uw invalkrachten.

Tips

Bent u op zoek naar tips voor de professionalisering en begeleiding van invalleerkrachten? Bijvoorbeeld over je de professionalisering begroot? Of hoe je al tijdens de werving en selectie aandacht kan besteden aan professionalisering? Lees dan het overzicht met nog meer tips.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de ondersteuning aan invalkrachten? Hebt u bijvoorbeeld vragen over de checklist? Wilt u een buddynetwerk opzetten op school? Neem dan contact op met het Arbeidsmarktplatform PO, info@arbeidsmarktplatformpo.nl of met Tiny Rompen, t.rompen@caop.nl. Telefonisch contact opnemen kan via: 06-22652623.

Privacy en cookies. Lees meer.