Menu

De Lerarenbeurs is een succesvol instrument

De Lerarenbeurs draagt in belangrijke mate bij aan de opleidingsdeelname van leerkrachten. Leerkrachten die een masteropleiding hebben gevolgd zijn breder inzetbaar en de kwaliteit van het lerarenteam verbetert. 69% van de leerkrachten in het po die in de periode 2010-2015 een master-diploma hebben behaald, heeft de Lerarenbeurs gebruikt. Met 14.353 toegekende beurzen in de periode 2008-2015 gingen de meeste Lerarenbeurzen naar leerkrachten in het po. Dit blijkt uit twee onderzoeken over de Lerarenbeurs die zijn uitgevoerd in opdracht van het ministerie van OCW.

Sinds 2008 kunnen leraren in po, vo, mbo en hbo een Lerarenbeurs aanvragen om een opleiding te volgen die leidt tot een hogere kwalificatie of specialisatie. De Lerarenbeurs bestaat uit een subsidie voor studiekosten en studieverlof, die de leerkracht zelf aanvraagt.

Master Special Educational Needs meest populair

Uit het onderzoek Aanvullende Analyses Lerarenbeurs van DUO blijkt dat de Lerarenbeurs het meest wordt gebruikt voor de opleiding Special Educational Needs: 67 procent van de Lerarenbeurzen in het primair onderwijs ging naar deze masteropleiding. Van de leerkrachten met een Lerarenbeurs veranderde 24 procent van school tussen 2008-2015, onder de leerkrachten zónder een lerarenbeurs was dit percentage veel hoger: 37 procent. Lees het onderzoek via de site van de Rijksoverheid.

Beter lesgeven na volgen van opleiding met Lerarenbeurs

Van de leerkrachten in het po die in 2010-2015 een masterdiploma haalden, heeft 69 procent dat gedaan met een Lerarenbeurs, aldus Ecorys. Zowel leerkrachten, directeuren als schoolleiders geven aan dat leerkrachten beter lesgeven na het volgen van een opleiding met een Lerarenbeurs. Uit de metastudie Effectiviteit Lerarenbeurs blijkt verder dat één op de zes beursaanvragers in het primair onderwijs een andere functie op school heeft gekregen als gevolg van de opleiding. Ongeveer één op de tien respondenten heeft een salarisverhoging te danken aan het volgen van een opleiding met behulp van de Lerarenbeurs.
Lees het onderzoek via de website van de Rijksoverheid.

Bron: website van de Rijksoverheid.

Privacy en cookies. Lees meer.