Menu

De leraar aan het roer! Handreiking voor het bevorderen van professionele ontwikkeling

In opdracht van: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Uitgevoerd door: KPC Groep
Datum onderzoek: maart 2013

Hoe kan een leraar meer aan het roer staan van zijn eigen professionele ontwikkeling, afgestemd op de schoolontwikkeling? Deze vraag stond centraal in het onderzoek van KPC Groep. Aanleiding hiervoor is dat schoolleiders vaak het dilemma ervaren tussen sturen van en ruimte geven aan de ontwikkeling van de school en van leraren. Leraren ervaren regelmatig weinig zeggenschap over hun eigen ontwikkeling; ze willen wel veranderen, maar willen niet veranderd worden. In de publicatie wordt ingegaan op het belang van zeggenschap en eigenaarschap bij de professionele ontwikkeling van leraren en worden handvatten aangereikt om als school of als teamleider zelf hiermee aan de slag te gaan.

Uit onderzoek blijkt dat wanneer leraren het gevoel hebben dat ze controle en invloed op hun taak en hun ontwikkeling hebben, ze meer plezier in het werk hebben. Eigenaarschap ontstaat bijvoorbeeld wanneer leraren zich kunnen identificeren met een bepaalde taak, wanneer ze ruimte krijgen voor eigen inbreng en wanneer ze feedback kunnen geven en ontvangen. Leraren met een hoge leerdoeloriëntatie gaan over het algemeen zelf aan de slag met hun professionele ontwikkeling. De schoolleider heeft hierbij echter een belangrijke faciliterende rol. Bij leraren met een lage leerdoeloriëntatie dienen schoolleiders te achterhalen wat hier de oorzaak van is, zodat ze vervolgens met gerichte interventies ook de persoonlijke ontwikkeling van deze leraren kunnen stimuleren. Van belang is in ieder geval dat er een professionele relatie tussen leidinggevende en leraar is en dat er sprake is van een rijke leeromgeving waarin mensen worden uitgedaagd om te leren, zodat individuele en collectieve ambities met elkaar verbonden kunnen worden. De leidinggevende dient hiervoor voldoende ruimte te creëren. Zo kan hij/zij:

  • de verschillende motieven en leervoorkeuren van leraren als vertrekpunt nemen;
  • leiderschap stimuleren in alle lagen van de school;
  • gerichter sturen op de opbrengsten van het leren;
  • leerdoelstellingen van leraren verbinden aan collectieve ambities en aan de schoolontwikkeling.

Bron: KPC Groep

Downloads

Privacy en cookies. Lees meer.