Menu

De echte dingen: essays over de kwaliteit van onderwijs

In het bijzonder dachten de deelnemers na over een gedeelde definitie en een nieuwe koers voor onderwijskwaliteit, aan de hand van zeven thema’s:

  • Hoe moet het onderwijsstelsel veranderen?
  • Hoe kunnen we de tegenstrijdige waarden voor onderwijs verzoenen?
  • Hoe moeten scholen en leerlingen/studenten met elkaar omgaan?
  • Wat zijn toekomstgerichte curricula?
  • Bepalen docenten de kwaliteit of voeren zij een opdracht uit?
  • Is afstemming van onderwijs op toekomstige arbeidsmarkten dwaas of wijs?
  • Draagt toezicht per saldo bij aan kwaliteit?

Alle bezoeker van het congres Kwaliteit van Onderwijs hebben van te voren het E-book ‘De echte dingen: essays over de kwaliteit van onderwijs’ ontvangen. In deze bundel staan beschouwingen over de zeven thema’s van het congres, ter voorbereiding op de verdiepingssessies van het congres. Dit E-book met essays is echter zeer de moeite waard voor iedereen die geïnteresseerd is in het thema Kwaliteit van onderwijs. Download het E-book hier.

Bron: meer informatie over het congres staat op deze pagina en op de website van het congres.

Privacy en cookies. Lees meer.