Menu

De arbeidsmarkt voor leraren: theorie, beleid en werkelijkheid

Op 6 juni sprak prof. dr. Frank Cörvers zijn rede uit bij de openbare aanvaarding van het ambt als hoogleraar onderwijsarbeidsmarkt aan de Universiteit van Tilburg. Hieronder volgen de belangrijkste conclusies.

Tijdens zijn rede ging Cörvers in op een aantal onderwerpen die hij voor het lerarenbeleid van belang vindt. Zo stelde hij de beloning van leraren ten opzichte van de marktsector aan de orde. Daarnaast gaf  Cörvers gaf hij aan dat de productiviteit van onderwijs door leraren voortdurend onder druk staat. Tot slot stelde Cörvers dat een aantrekkelijke beloning  een randvoorwaarde is voor beter onderwijs.

Volgens Cörvers kan er veel winst worden behaald door het personeelsbeleid van onderwijsinstellingen te verbeteren. Hiervoor geeft hij de volgende aanzetten:

  • Het functioneren van leraren kan worden verbeterd door intensieve monitoring, evaluatie en coaching. Schoolleiders kunnen hierbij een doorslaggevende rol spelen.
  • Meer professionele ruimte vraagt ook voldoende kwaliteiten om deze optimaal te benutten.
  • Er moet beter worden nagedacht over nieuwe vormen van strategische personeelsplanning.
  • Een strenge selectie van startende leraren kan veel productiviteitswinst opleveren.

Lees meer in de rede ‘De arbeidsmarkt voor leraren’. Op pagina 33 staan de belangrijkste conclusies.

Privacy en cookies. Lees meer.