Menu

Daisy Mertens is Leraar van het Jaar 2016

Daisy Mertens van BBS De Vuurvogel in Helmond is verkozen tot Leraar van het 2016 in het Primair Onderwijs. Samen met de drie andere winnaars (uit het voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs en het mbo) is zij een jaar lang de ambassadeur van het lerarenberoep in Nederland.

Verkiezing

Op het Lerarencongres in Amersfoort op zaterdag 8 oktober 2016 ontvingen de vier winnaars van de verkiezingen voor Leraar van het Jaar de prijs uit handen van minister Bussemaker van Onderwijs. De Leraren van het Jaar krijgen een jaar lang een podium om hun passie, inspiratie en innovatie uit te dragen en te delen met de rest van lesgevend Nederland.

Betrekken van leerlingen

Daisy is altijd op zoek naar verbetering van het onderwijs en betrekt de leerlingen bij de inrichting van hun eigen leerproces.  Als coacht motiveert zij de klas om zelfstandig mee te denken over de les zodat de lestijd zo effectief mogelijk wordt benut. De kinderen in de klas krijgen veel eigen verantwoordelijkheid en voelen zich daarmee mede-eigenaar van het leerproces. Door de lessen consequent te evalueren en te oefenen met het geven van feedback worden de lessen elke keer een beetje beter.

Divers en uitdagend

Een belangrijk criterium voor de Leraar van het Jaar is dat zij collega’s en beleidsmakers weten te inspireren en met hen in gesprek durven gaan over het verbeteren van het onderwijs. De verkiezing wil bijdragen aan een positief imago van het beroep leraar. Ook laat de verkiezing zien dat werken in het onderwijs uitdagend en divers is. Sinds 1999 wordt de verkiezing voor Leraar van het Jaar gehouden. De jury bestaat uit leraren uit de vier deelnemende sectoren en uit vertegenwoordigers van de belangrijkste organisaties in het onderwijs.

Bron: lees het gehele nieuwsbericht op de website van de Onderwijscoöperatie.

Privacy en cookies. Lees meer.