Menu

Professionalisering

Wat zijn effectieve vormen van professionalisering voor leraren? Hoe kunnen masteropgeleide leerkrachten het beste bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs? Wat leren we van praktijkgericht onderwijsonderzoek? Schoolleiders experimenteren met verschillende manieren van leiding geven aan verandering. Wat kan een regionaal buddynetwerk voor invallers betekenen? Bekijk deze en andere onderwerpen op het gebied van professionalisering.

Praktijkvoorbeelden

Doorgroeien in de praktijk en wegwijs in de klas

U herkent het vast wel: plotseling is een leerkracht ziek. Als schoolbestuurder of schoolleider moet u er dan snel voor zorgen dat er  iemand anders voor de klas staat. U regelt dan een... Lees meer

21-12-2017 Professionalisering / Praktijkvoorbeelden

Hoe houdt schoolbestuur STIP ziekteverzuim laag?

De afgelopen jaren is het ziekteverzuim op de 18 scholen van STIP Hilversum (Openbaar Basisonderwijs Hilversum) opvallend laag gebleven. Met 3,6 procent ligt het ziekteverzuim ruim onder het... Lees meer

17-06-2017 Professionalisering / Praktijkvoorbeelden

Nomineer jouw Leraar van het jaar 2017

Leerlingen, ouders, leraren en anderen werkzaam in het onderwijs kunnen tot dinsdag 9 mei 2017 hun Leraar van het Jaar 2017 nomineren. Een vakjury zal uit alle aanmeldingen vier winnaars... Lees meer

28-03-2017 Professionalisering / Praktijkvoorbeelden

Professionalisering van leraren in het buitenland

Hoe gaan andere landen om met de professionalisering van leraren? De factsheet ‘Professionalisering van leraren in internationaal perspectief’ van het Arbeidsmarktplatform PO geeft bestuurders,... Lees meer

16-12-2016 Professionalisering / Praktijkvoorbeelden

Doe mee aan de dialoogavond op 8 februari

Na een succesvolle dialoogbijeenkomst op 2 november, organiseren basisscholen De Achtbaan en Hof ter Weide een nieuwe dialoogavond in Utrecht op 8 februari. De vragen die dan centraal staan: Hoe... Lees meer

14-12-2016 Professionalisering / Praktijkvoorbeelden

Opbrengsten in dialoog over ruimte voor meesterschap

Schoolleider Loes Peterse organiseerde samen met collega Mirelle Vermeulen, een collega-schoolleider van hetzelfde schoolbestuur KSU, een dialoogavond voor leraren, schoolleiders en bestuurders... Lees meer

14-12-2016 Professionalisering / Praktijkvoorbeelden

Daisy Mertens is Leraar van het Jaar 2016

Daisy Mertens van BBS De Vuurvogel in Helmond is verkozen tot Leraar van het 2016 in het Primair Onderwijs. Samen met de drie andere winnaars (uit het voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs... Lees meer

10-10-2016 Professionalisering / Praktijkvoorbeelden

Professionaliseren, hoe werkt dat in België?

`Wat voor mij een knelpunt is, kan iemand anders’ expertise zijn. Daarom vind ik het belangrijk om via het team kennis uit te wisselen´, zegt Malouk Schopman, leerkracht in Antwerpen. Welke... Lees meer

17-02-2016 Professionalisering / Praktijkvoorbeelden

‘Een master is nodig in Passend Onderwijs’

Elma Jense, schoolleider van basisschool ’t Reigersbos, is groot voorstander van het behalen van een master door leerkrachten. De leraar zelf én het onderwijs van de hele school worden naar een... Lees meer

21-07-2015 Professionalisering / Praktijkvoorbeelden

Zelfde school, zelfde studie, uiteenlopende ambities

De redenen om weer te gaan studeren lopen vaak flink uiteen. Zo ook bij Mary en Marije, een lerarenkoppel dat deelneemt aan VierSlagLeren. ‘Ik wil ook graag voor andere functies in aanmerking... Lees meer

21-07-2015 Professionalisering / Praktijkvoorbeelden

De klas delen voor een master

‘Ik wilde mezelf graag verder ontwikkelen zodat ik nog beter voor de klas kan staan en nog professioneler kan worden,’ zegt Marleen. Ze werkt inmiddels al zes jaar in het basisonderwijs en wilde... Lees meer

14-07-2015 Professionalisering / Praktijkvoorbeelden

LeerKRACHT in de klas

Onderlinge samenwerking tussen docenten is vaak lastig te organiseren, de meeste docenten zijn primair gericht op hun eigen klas. Deelname aan LeerKRACHT biedt de structuur om die onderlinge... Lees meer

09-07-2015 Professionalisering / Praktijkvoorbeelden

Blog Tineke Bruin

Binnen één schooljaar (verder) groeien als schoolleider in een innovatieve, lerende omgeving van professionals, en met het team een concrete vernieuwing in de school in gang zetten. Dat is het... Lees meer

18-03-2015 Professionalisering / Praktijkvoorbeelden

Ambities waarmaken via Vernieuwend Leiderschap

Dit schooljaar werken 22 schoolleiders via het programma Vernieuwend Leiderschap aan concrete vernieuwingen op hun eigen school en ontwikkelen ze zichzelf als schoolleider. Schoolleiders staan... Lees meer

10-02-2015 Professionalisering / Praktijkvoorbeelden

Petrusschool: samen bouwen aan ontwikkeling

26-11-2014
De Petrusschool neemt deel aan het actieprogramma Vernieuwend leiderschap voor schoolleiders en aan het project LeerKRACHT. Het Arbeidsmarktplatform PO ondersteunt beide projecten. Bij... Lees meer

26-11-2014 Professionalisering / Praktijkvoorbeelden

Sociaal plan maken: praktische lessen en adviezen

Bij reorganisaties en ontslagen heeft ongeveer de helft van de schoolbesturen de verplichting om met de vakbonden een sociaal plan op te stellen. Veel besturen ervaren dat als een ‘indringend’ en... Lees meer

07-10-2014 Professionalisering / Praktijkvoorbeelden

Vernieuwend leiderschap in PO

Dit schooljaar werken 22 schoolleiders via het programma Vernieuwend Leiderschap aan concrete vernieuwingen op hun eigen school en ontwikkelen ze zichzelf als schoolleider. Schoolleiders staan... Lees meer

30-04-2014 Professionalisering / Praktijkvoorbeelden

Meester en Masters

De schoolbesturen SKOFV, PCPO Lelystad en St. SchOOL en de lerarenopleiding van de Pabo Windesheim Flevoland hebben met behulp van arbeidsmarktmiddelen van het Arbeidsmarktplatform PO binnen de... Lees meer

17-01-2014 Professionalisering / Praktijkvoorbeelden

Sociale partners op studiereis naar Finland

Hoe kan het dat Finland in alle internationale onderwijstesten zo hoog scoort? Waarom wordt het lerarenberoep daar zo hoog gewaardeerd, terwijl de salarissen middelmatig zijn?

Op deze en andere... Lees meer

16-01-2014 Professionalisering / Praktijkvoorbeelden

Lerarenbeurs in de praktijk

Bevoegde leraren kunnen met een lerarenbeurs een bachelor- of masteropleiding volgen. Zo kun je de kennis en vaardigheden verbreden en verdiepen. Nienke van Koldam is leerkracht van groep drie... Lees meer

12-11-2013 Professionalisering / Praktijkvoorbeelden

Promotiebeurs in de praktijk

Het ministerie van OCW wil met de promotiebeurs het aantal gepromoveerde leraren voor de klas vergroten en de aansluiting tussen universiteiten en scholen versterken. Met de promotiebeurs kunnen... Lees meer

11-11-2013 Professionalisering / Praktijkvoorbeelden

Hoe de Populier beginnende leraren begeleidt

Een goede begeleiding van beginnende leraar is essentieel om uitval te voorkomen. Op het Christelijk College de Populier in Den Haag wordt speciaal aandacht geschonken aan de starter. Dit in... Lees meer

17-10-2013 Professionalisering / Praktijkvoorbeelden

LeerKRACHT doel en aanpak

LeerKRACHT is een aanpak om het onderwijs te verbeteren, opgericht door adviesbureau McKinsey.  Uit onderzoek van het adviesbureau kwam een specifieke set van interventies naar voren die het... Lees meer

20-09-2013 Professionalisering / Praktijkvoorbeelden

LeerKRACHT bordsessies

LeerKRACHT is een aanpak om het onderwijs te verbeteren. De stichting LeerKRACHT is opgericht door adviesbureau McKinsey, dat internationaal onderzoek heeft gedaan naar onderwijskwaliteit. Uit... Lees meer

20-09-2013 Professionalisering / Praktijkvoorbeelden

LeerKRACHT lesbezoeken

LeerKRACHT is een aanpak om het onderwijs te verbeteren. De stichting LeerKRACHT is opgericht door adviesbureau McKinsey, dat internationaal onderzoek heeft gedaan naar onderwijskwaliteit. Uit... Lees meer

20-09-2013 Professionalisering / Praktijkvoorbeelden

LeerKRACHT gezamenlijke lesvoorbereiding

LeerKRACHT is een aanpak om het onderwijs te verbeteren. De stichting LeerKRACHT is opgericht door adviesbureau McKinsey, dat internationaal onderzoek heeft gedaan naar onderwijskwaliteit. Uit... Lees meer

20-09-2013 Professionalisering / Praktijkvoorbeelden

Een eigen academie

Het onderling uitwisselen van praktijkervaring en kennis onder leerkrachten, levert een belangrijke bijdrage aan de professionalisering van de leerkracht en aan het creëren van lerende scholen.... Lees meer

19-09-2013 Professionalisering / Praktijkvoorbeelden

3L Academie (Leven Lang Leren)

Vier Zeeuwse schoolbesturen hebben in 2011 de krachten verenigd om gezamenlijk een coördinatiepunt opleidingsaanbod op te zetten. Stichting Prisma, Primas scholengroep, Archipel en LeerTij hebben... Lees meer

15-06-2013 Professionalisering / Praktijkvoorbeelden

Peer review in de praktijk

Het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs op alle niveaus is een van de speerpunten van het kabinet. Het ‘Actieplan Leraar 2020 – Een krachtig beroep’ bevat voorstellen om de... Lees meer

01-03-2013 Professionalisering / Praktijkvoorbeelden

3L Academie (leven lang leren)

Vier Zeeuwse schoolbesturen hebben in 2011 de krachten verenigd om gezamenlijk een coördinatiepunt opleidingsaanbod op te zetten. Stichting Prisma, Primas scholengroep, Archipel en LeerTij... Lees meer

Professionalisering / Praktijkvoorbeelden

Privacy en cookies. Lees meer.