Menu

Professionalisering

Wat zijn effectieve vormen van professionalisering voor leraren? Hoe kunnen masteropgeleide leerkrachten het beste bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs? Wat leren we van praktijkgericht onderwijsonderzoek? Schoolleiders experimenteren met verschillende manieren van leiding geven aan verandering. Wat kan een regionaal buddynetwerk voor invallers betekenen? Bekijk deze en andere onderwerpen op het gebied van professionalisering.

Ondersteuning & subsidies

Hoe staat het met de professionele ontwikkeling in het PO?

Het Arbeidsmarktplatform PO heeft een verkenning gedaan naar de professionele ontwikkeling van personeel in het primair onderwijs. De resultaten staan in het rapport ‘Lees meer

23-04-2018 Professionalisering / Ondersteuning & subsidies

Start campagne Kennismotor

Het ministerie van OCW is eind maart gestart met een nieuwe campagne om leerkrachten en schoolteams  te wijzen op de verschillende mogelijkheden om zich verder te ontwikkelen. Op de website... Lees meer

12-04-2017 Professionalisering / Ondersteuning & subsidies

Doe mee aan de dialoogavond op 8 februari

Na een succesvolle dialoogbijeenkomst op 2 november, organiseren basisscholen De Achtbaan en Hof ter Weide een nieuwe dialoogavond in Utrecht op 8 februari. De vragen die dan centraal staan: Hoe... Lees meer

14-12-2016 Professionalisering / Ondersteuning & subsidies

Opbrengsten in dialoog over ruimte voor meesterschap

Schoolleider Loes Peterse organiseerde samen met collega Mirelle Vermeulen, een collega-schoolleider van hetzelfde schoolbestuur KSU, een dialoogavond voor leraren, schoolleiders en bestuurders... Lees meer

14-12-2016 Professionalisering / Ondersteuning & subsidies

Schoolleiders krijgen tijd voor masteropleiding

Schoolleiders zijn van grote invloed op de kwaliteit van het onderwijs. Zij vervullen de belangrijke verbinding tussen de dagelijkse praktijk van de leerkracht in de klas en de lange-termijn... Lees meer

10-10-2016 Professionalisering / Ondersteuning & subsidies

Tegemoetkoming Studiekosten Onderwijsmasters 2016-2017

  De Tegemoetkoming Studiekosten Onderwijsmasters, die vorig schooljaar van start is gegaan, is ook voor het schooljaar 2016/2017 aan te vragen. Met de regeling krijgen pabostudenten subsidie,... Lees meer

14-09-2016 Professionalisering / Ondersteuning & subsidies

Invalkrachten wegwijs maken in de klas

Invalleerkrachten worden vaak op het laatste moment ingeschakeld. Hoe zorgt u ervoor dat zij weten welke lessen er op het programma staan, of bij wie ze terecht kunnen met vragen? Met de... Lees meer

24-05-2016 Professionalisering / Ondersteuning & subsidies

Subsidie praktijkgericht onderwijsonderzoek

Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) heeft bekend gemaakt dat er  in september subsidie kan worden aangevraagd voor kortlopend praktijkgericht onderwijsonderzoek. Er zijn voor deze... Lees meer

16-07-2015 Professionalisering / Ondersteuning & subsidies

LeerKRACHT in de klas

Onderlinge samenwerking tussen docenten is vaak lastig te organiseren, de meeste docenten zijn primair gericht op hun eigen klas. Deelname aan LeerKRACHT biedt de structuur om die onderlinge... Lees meer

09-07-2015 Professionalisering / Ondersteuning & subsidies

Amsterdam investeert met lerarenbeurs in leerkrachten

Met de Lerarenagenda investeert de gemeente Amsterdam de komende jaren 26,3 miljoen euro in onderwijs. Het doel is om bij een stijgend aantal leerlingen onderwijs van voldoende kwaliteit te... Lees meer

11-02-2015 Professionalisering / Ondersteuning & subsidies

Ambities waarmaken via Vernieuwend Leiderschap

Dit schooljaar werken 22 schoolleiders via het programma Vernieuwend Leiderschap aan concrete vernieuwingen op hun eigen school en ontwikkelen ze zichzelf als schoolleider. Schoolleiders staan... Lees meer

10-02-2015 Professionalisering / Ondersteuning & subsidies

Promotiebeurs voor leraren

De Promotiebeurs biedt leraren ondersteuning bij het schrijven van een proefschrift. Het doel van de beurs is leraren onderzoekservaring op te laten doen om de kwaliteit van het onderwijs te... Lees meer

07-01-2015 Professionalisering / Ondersteuning & subsidies

Subsidie voor de stichting LeerKRACHT

De onderwijskwaliteit verbeteren door docenten van elkaar te laten leren. Dat is de kern van de aanpak van de stichting LeerKRACHT. Het Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs draagt met een... Lees meer

01-09-2014 Professionalisering / Ondersteuning & subsidies

Vernieuwend leiderschap in PO

Dit schooljaar werken 22 schoolleiders via het programma Vernieuwend Leiderschap aan concrete vernieuwingen op hun eigen school en ontwikkelen ze zichzelf als schoolleider. Schoolleiders staan... Lees meer

30-04-2014 Professionalisering / Ondersteuning & subsidies

Lerarenagenda 2013-2020: De leraar maakt het verschil

Op 4 oktober 2013 is de nieuwe ‘lerarenagenda 2013-2020: De leraar maakt het verschil’ gepresenteerd. De lerarenagenda geeft antwoord op vraagstukken rond de instroom van studenten in de... Lees meer

26-11-2013 Professionalisering / Ondersteuning & subsidies

Lerarenbeurs in de praktijk

Bevoegde leraren kunnen met een lerarenbeurs een bachelor- of masteropleiding volgen. Zo kun je de kennis en vaardigheden verbreden en verdiepen. Nienke van Koldam is leerkracht van groep drie... Lees meer

12-11-2013 Professionalisering / Ondersteuning & subsidies

Promotiebeurs

Voor 2014 stelt het ministerie van OCW weer middelen beschikbaar voor een promotiebeurs voor leraren. Leraren kunnen voor promotieonderzoek studieverlof krijgen voor de helft van hun... Lees meer

05-11-2013 Professionalisering / Ondersteuning & subsidies

LeerKRACHT doel en aanpak

LeerKRACHT is een aanpak om het onderwijs te verbeteren, opgericht door adviesbureau McKinsey.  Uit onderzoek van het adviesbureau kwam een specifieke set van interventies naar voren die het... Lees meer

20-09-2013 Professionalisering / Ondersteuning & subsidies

LeerKRACHT bordsessies

LeerKRACHT is een aanpak om het onderwijs te verbeteren. De stichting LeerKRACHT is opgericht door adviesbureau McKinsey, dat internationaal onderzoek heeft gedaan naar onderwijskwaliteit. Uit... Lees meer

20-09-2013 Professionalisering / Ondersteuning & subsidies

LeerKRACHT lesbezoeken

LeerKRACHT is een aanpak om het onderwijs te verbeteren. De stichting LeerKRACHT is opgericht door adviesbureau McKinsey, dat internationaal onderzoek heeft gedaan naar onderwijskwaliteit. Uit... Lees meer

20-09-2013 Professionalisering / Ondersteuning & subsidies

LeerKRACHT gezamenlijke lesvoorbereiding

LeerKRACHT is een aanpak om het onderwijs te verbeteren. De stichting LeerKRACHT is opgericht door adviesbureau McKinsey, dat internationaal onderzoek heeft gedaan naar onderwijskwaliteit. Uit... Lees meer

20-09-2013 Professionalisering / Ondersteuning & subsidies

De lerende schoolorganisatie

In het najaar 2013 organiseert School aan Zet acht regioconferenties, met als titel ‘De lerende schoolorganisatie’. Bij de conferenties staat het onderwerp HRM/Lerende organisatie centraal. De... Lees meer

19-09-2013 Professionalisering / Ondersteuning & subsidies

Lerarenbeurs

Bent u bevoegd leraar in het primair, of speciaal onderwijs? Dan kunt u een ‘Lerarenbeurs voor scholing’ aanvragen als u uw professionele niveau wilt verhogen, uw vakkennis wilt verdiepen of u... Lees meer

28-08-2013 Professionalisering / Ondersteuning & subsidies

Tweetalig onderwijs vanaf de kleuterklas

Basisscholen krijgen de mogelijkheid om tot 15 procent van de onderwijstijd in het Engels les te geven. Staatssecretaris Dekker van OCW kondigde op 10 juli 2013 in een kamerbrief aan dat hij dat... Lees meer

21-08-2013 Professionalisering / Ondersteuning & subsidies

Ondersteuning aanvraag Europese subsidies

Internationalisering bevordert de professionalisering van docenten en verrijkt het curriculum van scholen. Om internationalisering en kennisuitwisseling te bevorderen, zijn nationale, Europese en... Lees meer

Professionalisering / Ondersteuning & subsidies

Privacy en cookies. Lees meer.