Menu

Professionalisering

Wat zijn effectieve vormen van professionalisering voor leraren? Hoe kunnen masteropgeleide leerkrachten het beste bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs? Wat leren we van praktijkgericht onderwijsonderzoek? Schoolleiders experimenteren met verschillende manieren van leiding geven aan verandering. Wat kan een regionaal buddynetwerk voor invallers betekenen? Bekijk deze en andere onderwerpen op het gebied van professionalisering.

Instrumenten

Ondersteun de invaller

Een invalkracht werkt vaak (kort) voor wisselende schoolbesturen. Niet altijd is er een invaller beschikbaar die de school en de groep door en door kent. Ook is het niet altijd duidelijk bij wie... Lees meer

21-12-2017 Professionalisering / Instrumenten

Doorgroeien in de praktijk en wegwijs in de klas

U herkent het vast wel: plotseling is een leerkracht ziek. Als schoolbestuurder of schoolleider moet u er dan snel voor zorgen dat er  iemand anders voor de klas staat. U regelt dan een... Lees meer

21-12-2017 Professionalisering / Instrumenten

Professionalisering voor invallers

Als invalkracht werk je vaak voor meerdere schoolbesturen. Hierdoor is het is niet altijd duidelijk bij wie je als invaller terecht kan met vragen over je eigen professionalisering, zoals... Lees meer

21-12-2017 Professionalisering / Instrumenten

Het profiel van een buddy

Wat kan een invalkracht verwachten van een buddy? Hieronder staat een mogelijk profiel van een buddy als leidraad om te bevorderen een buddy daadwerkelijk bijdraagt aan de professionalisering van... Lees meer

21-12-2017 Professionalisering / Instrumenten

Wet Beroep Leraar per 1 augustus 2017 in werking

Per 1 augustus 2017 treedt de Wet Beroep Leraar in werking. Met die wet wordt de professionele ruimte en zeggenschap van leraren vastgelegd en krijgt het nieuwe lerarenregister een wettelijke... Lees meer

21-07-2017 Professionalisering / Instrumenten

Hoe houdt schoolbestuur STIP ziekteverzuim laag?

De afgelopen jaren is het ziekteverzuim op de 18 scholen van STIP Hilversum (Openbaar Basisonderwijs Hilversum) opvallend laag gebleven. Met 3,6 procent ligt het ziekteverzuim ruim onder het... Lees meer

17-06-2017 Professionalisering / Instrumenten

Doe mee aan de dialoogavond op 8 februari

Na een succesvolle dialoogbijeenkomst op 2 november, organiseren basisscholen De Achtbaan en Hof ter Weide een nieuwe dialoogavond in Utrecht op 8 februari. De vragen die dan centraal staan: Hoe... Lees meer

14-12-2016 Professionalisering / Instrumenten

Opbrengsten in dialoog over ruimte voor meesterschap

Schoolleider Loes Peterse organiseerde samen met collega Mirelle Vermeulen, een collega-schoolleider van hetzelfde schoolbestuur KSU, een dialoogavond voor leraren, schoolleiders en bestuurders... Lees meer

14-12-2016 Professionalisering / Instrumenten

Save the date: 24 mei slotdebat samen leiding geven

Samen leiding geven: wat vraagt dat van de schoolleiding en lerarenteam? Hoe kunnen ze hierin samenwerken? En hoe neem je je eigen verantwoordelijkheid voor schoolontwikkeling zowel op het niveau... Lees meer

23-03-2016 Professionalisering / Instrumenten

Het Lerarenregister vanaf 2017 verplicht

Vanaf 2017 dienen alle leerkrachten in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs zichzelf te registreren in het Lerarenregister via www.lerarenregister.nl.

Op 4 september 2015 heeft... Lees meer

11-09-2015 Professionalisering / Instrumenten

Ambities waarmaken via Vernieuwend Leiderschap

Dit schooljaar werken 22 schoolleiders via het programma Vernieuwend Leiderschap aan concrete vernieuwingen op hun eigen school en ontwikkelen ze zichzelf als schoolleider. Schoolleiders staan... Lees meer

10-02-2015 Professionalisering / Instrumenten

Vernieuwend leiderschap in PO

Dit schooljaar werken 22 schoolleiders via het programma Vernieuwend Leiderschap aan concrete vernieuwingen op hun eigen school en ontwikkelen ze zichzelf als schoolleider. Schoolleiders staan... Lees meer

30-04-2014 Professionalisering / Instrumenten

Instrumenten Onderwijscoöperatie

Om met bekwaamheidseisen te werken, heeft de Onderwijscoöperatie een aantal  instrumenten ontwikkeld. Voor de meeste instrumenten heeft u een login en wachtwoord nodig, deze kunt u aanvragen bij... Lees meer

31-10-2013 Professionalisering / Instrumenten

Het kan in het onderwijs

Op 16 oktober is op www.hetkaninhetonderwijs.nl de Functiemixtool voor het basisonderwijs... Lees meer

18-10-2013 Professionalisering / Instrumenten

LeerKRACHT doel en aanpak

LeerKRACHT is een aanpak om het onderwijs te verbeteren, opgericht door adviesbureau McKinsey.  Uit onderzoek van het adviesbureau kwam een specifieke set van interventies naar voren die het... Lees meer

20-09-2013 Professionalisering / Instrumenten

LeerKRACHT bordsessies

LeerKRACHT is een aanpak om het onderwijs te verbeteren. De stichting LeerKRACHT is opgericht door adviesbureau McKinsey, dat internationaal onderzoek heeft gedaan naar onderwijskwaliteit. Uit... Lees meer

20-09-2013 Professionalisering / Instrumenten

LeerKRACHT lesbezoeken

LeerKRACHT is een aanpak om het onderwijs te verbeteren. De stichting LeerKRACHT is opgericht door adviesbureau McKinsey, dat internationaal onderzoek heeft gedaan naar onderwijskwaliteit. Uit... Lees meer

20-09-2013 Professionalisering / Instrumenten

LeerKRACHT gezamenlijke lesvoorbereiding

LeerKRACHT is een aanpak om het onderwijs te verbeteren. De stichting LeerKRACHT is opgericht door adviesbureau McKinsey, dat internationaal onderzoek heeft gedaan naar onderwijskwaliteit. Uit... Lees meer

20-09-2013 Professionalisering / Instrumenten

Privacy en cookies. Lees meer.